Slider
C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Turismo Xove
Administración Local
Deporte
Urbanismo
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura

MMX BOOKS

BIBLIOTECA MUNICIPAL

 A Biblioteca municipal está situada á entrada do Centro Cívico, conta cunha importante bibliografía que se pode consultar en tempo real a través da Rede de Bibliotecas de Galicia (proxecto meiga). 

Para ser socio/a da biblioteca e gozar dos seus servizos é necesario cubrir unha ficha cos datos persoais da persoa, sendo necesaria unha autorización paterna/materna no caso de nenos/as ata 15 anos. Unha vez cuberta a ficha, a encargada da biblioteca facilitaralle un carné de socio/a, co que quedará autorizado para o servizo de préstamo.
Horario de INVERNO:

  • LUNS A VENRES: MAÑÁ 10:00 a 13:00 TARDE 16:00 a 20:30
  • SABADOS: DE 11 A 13:00

Horario de  VERÁN (xullo e agosto)

  • LUNS A VENRES : MAÑÁ 09:00 a 14:00
  • SABADOS: DE 11 A 13:00
servizo de préstamo da biblioteca permítelle a cada socio/a sacar 3 exemplares por un prazo de 15 días, coa posibilidade de renovación no caso de non ter rematado de ler o libro neste prazo. A biblioteca dispón de exemplares de lectura para todas as idades, de nenos a maiores, ademais dos xornais diarios e de diversas revistas de entretemento, que non están dispoñibles para préstamo, pero que se poden ler na sala de lectura da que dispón a biblioteca.
A CONTINUACIÓN ESTÁ A WEB DA REDE DE BIBLIOTECAS DA XUNTA .- TARDA UN PouKiÑo en cargar Laughing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piscina Municipal
Información Xuvenil
Escola Infantil
Consumo
Escola de Música
Bolos
Punto Limpo