Slider
C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Turismo Xove
Administración Local
Deporte
Urbanismo
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura

contrato de trabajo

Departamento de Emprego e Desenvolvemento Local(AEDL)

O seu principal obxectivo é desenvolver políticas activas de emprego, relacionadas coa creación de actividade empresarial e de traballo, así como asesoramento e apoio á creación de empresas, a difusión e creación de actividade entre desempregados, promotores e emprendedores,  e tamén facilitar o acceso ó emprego, mediante a xestión de axudas e de programas de formación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Piscina Municipal
Información Xuvenil
Escola Infantil
Consumo
Escola de Música
Bolos
Punto Limpo