Convocatoria plaza de Administrativo/a

Por Resolución de Alcaldía, foi aprobada a convocatoria de selección e provisión dunha praza (1) de administrativo/a como funcionario interino por acumulación de tarefas.

Ditas Bases atópanse ao dispor dos interesados no Taboleiro de Anuncios e nos seguintes enlaces....  Bases  --- Solicitude 

O prazo de presentación de solicitudes, consonte ao modelo normalizado ao dispor dos interesados na páxina WEB municipal www.xove.es. é de dez (10) naturais contados a partir do seguinte ó de publicación do presente Anuncio no Boletín Oficial da Provincia (publicado no BOP o 17/6/2019)