Persoal Laboral Temporal para o Verán 2019

PUBLICADO NO BOP DE 24 DE XUÑO DE 2019

Por Decreto de Alcaldía de 17 de xuño de 2019, aprobáronse as bases específicas para a contratación de 2 albaneis, 6 peóns de desbroce e 2 recepcionistas da oficina de turismo en réxime de persoal laboral temporal.

Prazo de presentación de solicitudes: (25 E 26 DE XULLO) nos dous días laborais seguintes ao da publicación deste anuncio de convocatoria no BOP, a través do rexistro xeral do Concello en horario de 09:00 a 14.00 horas.