RESULTADOS PLAZAS ALBANEIS E PEÓNS LIMPEZA E INFORMACION TURISTICA

ACTA -------->2 PEONS ALBANILERÍA

ACTA----->6 PEONS DE LIMPEZA

ACTA-------> 2 RECEPCIONISTAS OFICINA TURISMO