Recepcionista (Bases, Solicitude, Lista Admitidos e resultado das probas)

BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL INTERINO POR VACANTE DE UNHA PRAZA DE  RECEPCIONISTA, POLO SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.-

REAL OSX SYSTEM URL ICON

O prazo para presentar as solicitudes é dende o 21 ata o  29 de octubre de 2021.