LIMPADOR/RA INSTALACIÓNS MUNICIPAIS
 

documents22.png

LIMPADOR/RA INSTALACIÓNS MUNICIPAIS.- SUBSTITUCIÓN PERSOAL LABORAL FIXO – DISCONTINUO.- XORNADA PARCIAL: 25 HORAS/SEMANAIS
 
 
 
Data de remate de presentación de ofertas: 28 de marzo de 2022.