Restriccións COVID 2021

???? RESTRICCIÓNS DE NIVEL MÁXIMO no Concello de Xove. Entran en vigor dende o 14 de xaneiro de 2021.

coronavirus-línea-icono-muestra-del-virus-del-esquema-88703171

???? LIMITACIÓN DA LIBERDADE DE CIRCULACIÓN DAS PERSOAS EN HORARIO NOCTURNO DENDE AS 22:00h ata as 6:00h.

???????? LIMÍTANSE OS GRUPOS PARA O DESENVOLVEMENTO DE CALQUERA ACTIVIDADE OU EVENTO DE CARÁCTER FAMILIAR OU SOCIAL NA VÍA PÚBLICA, ESPAZOS DE USO PÚBLICO OU ESPAZOS PRIVADOS A UN MÁXIMO DE 4 PERSOAS.

????️ HOSTALARÍA E RESTAURACIÓN:

- Non está permitido o consumo no interior.

- Nas terrazas ao aire libre, limitación ao 50% das mesas. Consideraranse terrazas ao aire libre todo espacio non cuberto ou todo espacio que, estando cuberto, esté rodeado lateralmente por un máximo de duas paredes, muros ou paramentos.

- A ocupación máxima será de 4 persoas por mesa ou agrupación de mesas, respectando a distancia mínima de seguridade interpersoal entre elas.

-Horario de peche ao público 18:00h.

- Os establecementos poderán ao longo do día prestar servizos de entrega a domicilio (o establecemento pode levar ao domicilio ata as 0:00h).

A recollida de pedido no local, para consumo no domicilio, ata as 22:00h.

A permanencia nestes establecementos deberá ser a estrictamente necesaria.

- En todo caso, evitaranse aglomeracións e manterase a distancia de seguridade establecida, co fin de evitar posibles contaxios.

???? ESTABLECEMENTOS DE ALOXAMENTO TURÍSTICO E ALBERGUES.

- Zonas comúns ao 50% da súa capacidade.

- Actividades de animación ou clases grupais: máximo 4 persoas.

???? COMERCIO E MERCADO AO AIRE LIBRE.

- Límite de aforo 50% da capacidade.

- Mercados ao aire libre: 50% dos postos habituais ou autorizados.

- Hora de peche ao público 21:30h.

????‍???? ACADEMIAS.

- A actividade que se realice nestes centros poderá impartirse dun modo presencial sempre q non se supere unha capacidade máxima do 50% respecto do máximo permitido.

‼️RECORDADE QUE CONTINÚA O CERRE PERIMETRAL DO CONCELLO.

????Dende o Concello rogamos o cumprimento das medidas sanitarias e dos aforos establecidos por sanidade, para poder controlar os contaxios.