Concurso-Oposición para provisión de praza de fontanero

CONCURSO – OPOSICIÓN CONVOCADO PARA A PROVISIÓN DE UNA (1) PRAZA DE FONTANERO (PERSONAL LABORAL INTERINO)

Fáise público que a celebración das probas da Fase de Oposición terá lugar ás 9´30 horas do día 18 de febreiro de 2021, xoves , na Aula de Formación do Concello de Xove (Camino Real  / Rúa San Bartolo-Xove) debendo os participantes comparecer no lugar designado 15 minutos antes, ás 9´15 horas, do inicio das probas provistos do DNI e de bolígrafo/s non permitíndose a utilización de ningunha outra clase de material durante a celebración das probas.

Cinco minutos antes do inicio das probas se efectuará un último chamamento.

Aqueles participantes que non estiveran presentes quedarán automática e irrevocablemente excluídos.

 

---PDF--eek--> *** RESOLUCION DE ALCALDIA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS

 

18-2-2021 --->  PLANTILLA CORRECTORA (RESPOSTAS CORRECTAS)  ------>    ACTA TRIBUNAL_2