Slider
C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Turismo Xove
Administración Local
Deporte
Urbanismo
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura

Tempo
Calendario.Lab.
C.Fiscal
Teléfonos
Horario

Tempo

El tiempo - Tutiempo.net

Calendario.Lab.

 

CALENDARIO LABORAL NO TERMO MUNICIPAL DE XOVE

As festas locais en todo o Termo Municipal de Xove durante o ano 2022 son as seguintes:

---> 1 de marzo de 2022 (Martes de Entroido)

---> 22 de agosto de 2022 (Festa Patronal  San Bartolomé de Xove)

C.Fiscal

CALENDARIO DE PAGO DE TRIBUTOS  

CERTI TRANS2

25 * CON CERTIFICADO DIXITAL DENDE O PORTAL DO CONTRIBUÍNTE DO SERVIZO PROVINCIAL DE RECADACIÓN  PÓDESE XESTIONAR OS RECIBOS, PAGOS E CAMBIOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
PORTAL DO CONTRIBUÍNTE DA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

  • Imposto Municipal de Vehículos :   Dende o 18 de abril  ata o  18 de xullo de 2022.-
urbanismo
  • I.B.I.: Rustica e Urbana /IAE:  ---15 de setembro a 15 de decembro-  Os recibos domiciliados cargaránse na súa conta en novembro, os que non están domiciliados enviánse ó domicilio do titular. No caso de que a primeiros de novembro non recibira no seu domicilio este recibo, non ten máis que solicitalo nas oficinas do Concello para poder efectuar o abono en ABANCA (Caixa Galicia). 

Se non ten domiciliado o pago ós recibos, estos  enviánse  DENDE O SERVIZO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN DE LUGO (Telefono 982 242728) por correo ordinario ao principio do cobro, tendo en conta que a non recepción destos documentos non exime do seu pago. En caso de non recibir os recibos de vehículos ou de IBI, tamén poderá solicitalos no Concello (982-592001) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla..-  

Teléfonos

galaxyOficina de Turismo: Avda. Diputación, s/n, 27870 Xove  Tlf: 982592632

Cuartel Guardia Civil: C/Acceso cuartel, 27870 Xove  Tlf: 982592053

Centro de Saúde: C/ Acceso cuartel, 27870 Xove Tlf: 982592424

Farmacia: C/ Camiño Real, nº 8, 27870 Xove  Tlf: 982592057

Oficina de Información Xuvenil: C/San Bartolo, 27870 Xove  Tlf: 982571816

Horario

HORARIO DE ATENCIÓN Ó PÚBLICO: De Luns a Venres: de 8.30 a 14:30

Acta do Xurado do Concurso de Postais 2021-2022

En Xove, a 23 de decembro de 2021, sendo as 11:00 horas, reúnese o Xurado do Concurso de Postais de Nadal 2021-2022 organizado pola Concellería de Cultura do Concello de Xove, Xurado formado por Dº Antonio Rey Pardiño en representación da S.D. Fútbol Sala Xove, Dª Luz María Rego Araújo, en representación da ANPA Xove e Dª Élida Álvarez Rodríguez en representación do Concello de Xove, actuando como Secretario o Técnico Municipal de Cultura e Comunicación do Concello Dº Mario Eijo Barro, acordando o seguinte:

   1º.- Conceder os seguintes premios na Categoría Preescolar (3, 4 e 5 anos):sss

     1º : (Nº 37) ALMA RODRÍGUEZ FRA.

     2º : (Nº 8) RAÚL FERNÁNDEZ DUARTE.

     3º : (Nº 1) ANAIS ROMERO SUÁREZ.

   2º.- Conceder os seguintes premios na Categoría 1º e 2º de Primaria:

     1º : (Nº 9) FELIPE BASANTA DOMÍNGUEZ.

     2º : (Nº 31) ADRIÁN REGO GARCÍA.

     3º : (Nº 51) GABRIEL MIRAMONTES ATANES.

   3º.- Conceder os seguintes premios na Categoría 3º e 4º de Primaria:

     1º : (Nº 27) ÓSCAR BERTOLO CASABELLA.

     2º : (Nº 11) PAULA PÉREZ TEIJEIRA.

     3º : (Nº 10) LUKA PURRIÑOS GARCÍA.  

   4º.- Conceder os seguintes premios na Categoría 5º e 6º de Primaria:

     1º : (Nº 29) INÉS RODRÍGUEZ BERMEJO.

     2º : (Nº 57) PAULA SÁNCHEZ PERNAS.

     3º : (Nº 12) CARLOTA EIJO RODRÍGUEZ.

   5º.- Conceder os seguintes premios na Categoría 1º a 4 º de ESO:

     1º : (Nº 52) ALICIA FERNÁNDEZ VICENTE.

     2º : (Nº 18) CARLA CASABELLA PUÑAL.

     3º : (Nº 41) UXÍA GRADAILLE DURÁN

   E para que conste aos efectos oportunos, unha vez rematado o traballo de selección dos premios, asinamos a presente Acta en Xove, sendo as 12:00 horas do vintetrés de decembro de dous mil vinteún.

.histórico de noticias.

Piscina Municipal
Información Xuvenil
Escola Infantil
Medio Ambiente
Consumo
Escola de Música
Bolos
Punto Limpo