Nova Ley de Montes: requerimentos ós propietarios

 

 ---requerimentos que deben cumplir os propietarios dos montes tras a modificación  da Lei de Incendios---

Para calquera dúbida ou consulta estamos á súa disposición no Departamento de Agricultura, Gandería e Montes do Concello de Xove.