Curso de Informática para agricultores

 CONVOCA UNHA ACCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL E ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS SOBRE: MANEXO DA OFICINA AGRARIA VIRTUAL E SEDE ELECTRÓNICA

DESTINADA ÁS PERSOAS VINCULADAS PROFESIONALMENTE COS SECTORES PRODUTIVOS RELACIONADOS COA AGRICULTURA,GANDERÍA,INDUSTRIA AGROALIMENTARIA E CADEA FORESTAL-MADEIRA,OU CON EXPECTATIVA DE INCORPORACIÓN, EN ESPECIAL MOZOS E MOZAS DO MEDIO RURAL GALEGO.

 

LUGAR DE REALIZACIÓN:AULA DE INFORMÁTICA :CENTRO XUVENIL DE XOVE

 CONCELLO:XOVE    DURACION HORAS: 4  nº DE DIAS : 1

DATA DE INICIO 6 e 7/10/2021   DATA DE FINALIZACION:6 e 7/10/2021

PRESENTAR AS SOLICITUDES, PREFERENTEMENTE, NAS UNIDADES IMPARTIDORAS ORGANIZADORAS DAS ACCIÓNS FORMATIVAS.

OBXECTIVOS: Iniciar  a agricultores e gandeiros  na comunicación electrónica coa Administración:

 PROGRAMA:A Oficina Agraria Virtual: Acceso. Gandería: Consultas. Libro de explotación. Altas e baixas,etc.

Sede electrónica da Xunta: Facer unha solicitude electrónica, carpeta do cidadán, Notifica.gal, presentar documentación requerida, etc.

  PRAZAS LIMITADAS.  PARA ANOTARSE E MÁIS INFORMACIÓN NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO CONCELLO DE XOVE 982592001.