Solicitude de praza na Escola Infantil 2019-2020

O día 25 de marzo abreuse o prazo para efectuar as solicitudes de praza do NOVO INGRESO na Escuela Infantil para o curso 2019/2020, que permanecerá aberto ata o día 26 de abril. A documentación a presentar, xunto ó  modelo de solicitude que se facilita no  Departamento de Servicios Sociales,  é o seguinte:

Documentación acreditativa da situación familiar: