Slider
C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Administración Local
Urbanismo
Deporte
Turismo Xove
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura

Tempo
Calendario.Lab.
C.Fiscal
Teléfonos
Horario

Tempo

El tiempo - Tutiempo.net

Calendario.Lab.

 

CALENDARIO LABORAL NO TERMO MUNICIPAL DE XOVE 2023

As festas locais en todo o Termo Municipal de Xove durante o ano 2022 son as seguintes:

---> 21 de febreiro de 2023 (Martes de Entroido)

---> 21 de agosto de 2023 (Festa Patronal  San Bartolomé de Xove)

C.Fiscal

CALENDARIO DE PAGO DE TRIBUTOS  

CERTI TRANS2

25 * CON CERTIFICADO DIXITAL DENDE O PORTAL DO CONTRIBUÍNTE DO SERVIZO PROVINCIAL DE RECADACIÓN  PÓDESE XESTIONAR OS RECIBOS, PAGOS E CAMBIOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
PORTAL DO CONTRIBUÍNTE DA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

  • Imposto Municipal de Vehículos :   Entre o 15 de abril  e o  15 de xullo  
urbanismo
  • I.B.I.: Rustica e Urbana /IAE:  ---15 de setembro a 15 de novembro-  Os recibos domiciliados cargaránse na súa conta en novembro, os que non están domiciliados enviánse ó domicilio do titular. No caso de que a primeiros de novembro non recibira no seu domicilio este recibo, non ten máis que solicitalo nas oficinas do Concello para poder efectuar o abono en ABANCA (Caixa Galicia). 

Se non ten domiciliado o pago ós recibos, estos  enviánse  DENDE O SERVIZO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN DE LUGO (Telefono 982 242728) por correo ordinario ao principio do cobro, tendo en conta que a non recepción destos documentos non exime do seu pago. En caso de non recibir os recibos de vehículos ou de IBI, tamén poderá solicitalos no Concello (982-592001) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla..-  

Teléfonos

galaxyOficina de Turismo: Avda. Diputación, s/n, 27870 Xove  Tlf: 982592632

Cuartel Guardia Civil: C/Acceso cuartel, 27870 Xove  Tlf: 982592053

Centro de Saúde: C/ Acceso cuartel, 27870 Xove Tlf: 982592424

Farmacia: C/ Camiño Real, nº 8, 27870 Xove  Tlf: 982592057

Oficina de Información Xuvenil: C/San Bartolo, 27870 Xove  Tlf: 982571816

Horario

HORARIO DE ATENCIÓN Ó PÚBLICO: De Luns a Venres: de 8.30 a 14:30

Homenaxe as primeiras asalariadas no Dia Internacional da Muller
O Concello de Xove homenaxea ás primeiras mulleres de Xove que accederon ao mercado laboral; entendido este logro como a consecución dos primeiros postos de traballo rexidos por contratos laborais e remuneracións económicas a través dun salario.
A organización dos actos de homenaxe corre a cargo da Delegación Municipal de Muller e o Departamento de Servizos Sociais que preside a Concelleira Ana Abad. O Día Internacional da Muller celébrase en todo o mundo o luns 8 de marzo, pero para favorecer unha maior participación neste acto, en Xove os actos adiántanse para o DOMINGO, 7 DE MARZO.
O Salón de Actos do Centro Cívico vai ser o lugar onde se desenvolvan os actos o 7 de marzo, comezando a partires das 17:30 horas cunha presentación a cargo do Alcalde Demetrio Salgueiro, quen vai estar acompañado pola Concelleira Ana Abad e outras autoridades, e tamén  por, e iso esperemos, moitas persoas do Concello.

Dende a Concellería enviouse unha invitación a tódalas casas do Concello animando a participar neste acto, que vai ter como eixo central a un grupo de mulleres, pioneiras no traballo asalariado no noso Concello, e que son: Dna. Carmen Basanta López e Dna. Aurea Álvarez Díaz, ambas da parroquia de Lago e traballadoras do Lavadoiro de Caolín; e a  Dna. Leonor Galdo Val e Dna. Dolores Prieto Val, as dúas da parroquia de Lago e primeiras empregadas da Baleeira de Morás. Rematado este acto de homenaxe, tódolos/as asistentes  están invitados polo Concello a  participar na IIIª Chocolatada.  
Facendo un repaso pola historia, antes da profunda industrialización que nos trouxo Alcoa (antes Alúmina-Aluminio), en Xove, aló polos anos 50 do pasado século, podemos xa falar dunha participación da muller na industria; concretamente estamos a referirnos ao Lavadoiro de Caolín de Lago, onde catro mulleres traballaron no seu proceso de envasado, cobrando 4.000 pts. ao mes, o mesmo cos homes.
Xa nos anos 60, a instalación da factoría baleeira Massó Hermanos S.A. supuxo tamén unha incorporación da muller ao proceso industrial, chegando a traballar ata 12 mulleres nesta factoría de Morás;  os soldos que percibían, orredor das 20.000 pts. ao mes, neste caso eran inferiores aos dos homes.

.histórico de noticias.

Novo-->XeoPortal
Piscina Municipal
Información Xuvenil
Escola Infantil
Medio Ambiente
Consumo
Escola de Música
Bolos
Punto Limpo