XUNTOS POLO NADAL 2010-2011
christmas_icon_007Tendo en conta a situación de soidade na que se atopan moitas persoas maiores, pola perda do seu cónxuxe, emancipación dos fillos ou carencia de familiares, a Dirección Xeral de Dependencia e Autonomia Persoal convoca este programa de convivencia que se vai desenvolver nas datas comprendidas entre 24 de decembro de 2010 e o 1 de xaneiro de 2011. Convócanse un total de 240 prazas, totalmente gratuítas, para a participar neste programa que se van distribuir da seguinte maneira:
O programa contempla o aloxamento, en habitacións dobres e manutención, en réxime de pensión completa, durante 9 dias ( 8 noites).A saida dos puntos de orixe realizarase o dia 24 de decembro pola mañá desde os centros sociocomunitarios das cidades de A Coruña, Ferrol, Santiago , Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo e o regreso o dia 1 de xaneiro despois do xantar desde as Residencias de Carballiño e Panxón aos centros anteriormente sinalados.
■ Datas de celebración:
Do 24 de decembro de 2010 ao 1 de xaneiro de 2011
■ Requisitos:

Para ser beneficiario deste programa haberá que reunir os seguintes requisitos:
Para a selección dos participantes aplicaranse ,ás solicitudes que reúnan os requisitos, os criterios establecidos según baremo, dándolle preferencia ás persoas que:
■ Servizos:
■ Documentación:
■ Lugar de presentación:
■ Información complementaria