Vacacións para persoas maiores do IMSERSO
Plazo de presentación das solicitudes: 27 de xuño de 2011
Lugar de presentación: Departamento de Servizos Sociais do Concello - 982 59 20 01

Condicións para participar:

 

Solicitantes:

Persoas residentes en España que reúnan calquera dos seguintes requisitos:

Se a/o solicitante viaxa co cónxuxe, non é preciso que éste reúna os requisitos de idade e pensión.

Admitirase como acompañante a un fillo ou filla con discapacidade, que teña un grao de minusvalía igual ou superior ó 45%, sempre que a viaxe a realice cos seus pais e ocupe cama supletoria na mesma habitación do hotel. Deberá cumprimentarse o apartado correspondente da solicitude cos datos do fillo/a e achegar fotocopia do certificado de minusvalía.

Modalidades:

Ofértanse distintas modalidades para que os maiores poidan gozar dunhas vacacións no período comprendido entre os meses de outubro de 2011 e xuño de 2012, segundo a modalidade:

Servizos incluídos:

Nos viaxes Culturais e Turismo de Natureza, dadas as súas especiais características non se inclúen os servizos médicos e programa de animación.

Prezos por persoa das diferentes quendas:

A previsión de prezos para a tempada 2011/2012 é a seguinte:


8 días (7 noites) 10 días (9 noites)
15 días (14 noites)
15 días combinados (14 noites)
Destinos T. baixa
T.alta T. baixa
T.alta
T. baixa
T. alta

Andalucía, Cataluña, Murcia e Comunidade Valenciana 121,00 € 177,00 € 165,00 € 227,00 € 225,00 €
330 €
Andalucía, Cataluña, Murcia e Comunidade Valenciana (sen transporte) 101,00 € 146,00 €
132,00 € 182,00 € 204,00 €
265 €
Baleares 131,00 € 205,00 €
179,00 € 259,00 € 263,00 €
356 €

Baleares (sen transporte) 101,00 € 146,00 €
132,00 € 182,00 €


Canarias 269,00 € 338,00 € 493,00 € 525,00
Canarias (sen transporte)
146,00 € 182,00 €Portugal (8 días/7 noites)
179,00 €
Viaxes culturais (6 d/5 n) 202,00 €
Turismo de Natureza (5d/4n) 198,00 €

Estes prezos inclúen o aloxamento en pensión completa e en cuarto dobre a compartir.
No caso de aloxamento en cuarto individual estes prezos teñen un incremento de 13,00 € por noite para os destinos de península e Baleares, 15,00 € por noite para Canarias e 18 € por noite para os destinos de viaxes Culturais e Turismo de Natureza, suxeito sempre a dispoñibilidade de cuarto individual.

As quendas de Navidade e Fin de ano teñen un suplemento de 10 € por persoa.

Temporada baixa: As quendas que se inicien dentro dos días do 1 ao 17 de decembro e do 1 ao 31 de xaneiro.

Temporada alta: Quendas que se inicien en datas distintas ás anteriores.

Os destinos a Canarias, Circuitos culturais, Turismos de natureza e Portugal consideraranse sempre temporada alta.

Solicitude de praza:

Actualización de datos de solicitudes presentadas na tempada anterior:

Por este procedemento poden participar todas aquelas persoas que tendo presentado solicitude durante a pasada tempada recibiran acreditación posterior do IMSERSO para participar no Programa.

Todos os usuarios acreditados permanecerán na base de datos do IMSERSO mentres non indiquen o contrario.

Se os seus datos foran correctos e a súa petición de viaxe as mesmas que o ano pasado, no é preciso sequera que retornen a Renovación de Datos, xa que se actualizará directamente a súa petición.

Nova solicitude:

Deberán formalizada todas aquelas persoas que ou ben accedan por primeira vez ao Programa ou que desexen volver a participar tras un período inactivo.

Documentación:

Non será necesario achegar fotocopias do DNI nin da/do solicitante nin do cónxuxe, aínda que sí hai que presentar este documento tanto nas axencias de viaxes para obter os billetes como ao comezo da viaxe.

Elixirase un destino como máximo por cada unha das opcións (A e B) marcando con un 1 a opción desexada en primeiro lugar e con un 2 a segunda.

Non é necesario que a filla ou fillo con discapacidade formule solicitude independente, chegará con cumprimentar o apartado correspondente na dos seus pais.

A unión de solicitudes só poderán efectuarse entre persoas dunha mesma provincia de orixe, tendo en conta nestes casos que os destinos elixidos e a orden de prioridade deben ser exactamente iguais en ambas solicitudes.

No caso de que o número de solicitantes sexa superior ao número de prazas do Programa o IMSERSO aplicará uns criterios de selección, tendo en conta as seguintes condicións:

Aproximadamente no mes de setembro de 2011 tódolos/as solicitantes recibirán unha notificación na que se lles indicará:

Lugar de presentación:

Máis información no teléfono 901 109 899 IMSERSO. De luns a ventes de 9 a 21 horas e os sábados de 9 a 14 horas.

Prazo de presentación:

Ata o 27 de xuño de 2011. Non obstante o prazo manterase aberto ata o día 1 de decembro de 2010 para aquelas persoas que non formularan no seu momento a súa solicitude. Neste caso non haberá baremación e será acreditado para cubrir as posibles vacantes que poideran producirse.

Estes prezos inclúen o aloxamento en pensión completa e en cuarto dobre a compartir.
No caso de aloxamento en cuarto individual estes prezos teñen un incremento de 13,00 € por noite para os destinos de península e Baleares, 15,00 € por noite para Canarias e 18 € por noite para os destinos de viaxes Culturais e Turismo de Natureza, suxeito sempre a dispoñibilidade de cuarto individual.