Concurso de deseño de cartel para las festas de San Bartolo '2017

Abrese o plazo para participar neste  concurso e ser beneficiario deste premio para calquera persoa empadroada no Concello de Xove. A documentación a presentar será a seguinte: -  Ficha de inscrición establecida ao efecto con número de Rexistro. -  Fotocopia do DNI do autor-a -  Cartel en formato impreso e/ou dixital. -  Ficha Técnica (breve descrición do cartel -  No caso de participantes menores de idade, deberase entregar ademáis unha fotocopia do DNI do pai/nai/titor-a. Toda esta documentación entregarase no Rexistro de Entrada do Concello de Xove coa data límite do 30 de xuño inclusive. PREMIO :150 €

CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS NO  <--PORTAL TRANSPARENCIA-->