Selecciónde Xuiz de Paz Titular do Concello de Xove

 

No Boletín Oficial da Provincia núm. 233 de data 10 de octubro de 2018 publicouse o Anuncio que a seguir se transcribe integramente:

Tendo comunicado o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o seu acordo de data 21 de setembro de 2018 instando o inicio do expediente para a elección de Xuiz de Paz Titular do Concello de Xove, por estar próximo o vencemento o período de catro anos do anterior, tal e como dispón o art. 101.4 da Lei Organica 6/1985, de 1 de xullo, do Poder Xudicial, todas aquelas persoas interesadas en partcipar no procedemento de selección deberán presenta-la correspondente solicitude no Rexistro Xeral do Concello de Xove no plazo dos dez (10) naturais seguintes ó de publicación do presente Bando no Xornal “ La Voz de Galicia – Edición de A Mariña “ e no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.

O citado prazo contarase a partir do día seguinte o da publicación do presente anuncio no BOP.

Os interesados deberán reuni-las condiciones previstas no art. 23 do Reglamento 3/1995, de 7 de xuño, de Xuices de Paz (RXP) e nos arts. 102, 302 e 389 a 395 da Lei Orgánica de 1 de xullo de 1985, do Poder Xudicial (LOPX), é dicir:

Igualmente os interesados deberán aportar a documentación acreditativa de:

Os interesados en participar no proceso selectivo teñen o seu dispor o correspondente expediente na Secretaría do Concello de Xove.

O prazo de presentación de solicitudes remata ás 14 horas do vindeiro luns día 22 de octubro de 2018.