Slider
C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Turismo Xove
Administración Local
Deporte
Urbanismo
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura

Tempo
Calendario.Lab.
C.Fiscal
Teléfonos
Horario

Tempo

El tiempo - Tutiempo.net

Calendario.Lab.

CALENDARIO LABORAL NO TERMO MUNICIPAL DE XOVE

As festas locais en todo o Termo Municipal de Xove durante o ano 2020 son as seguintes:

---> 25 de febreiro de 2020 (Martes de Entroido)

---> 31 de agosto de 2020 (Festa Patronal  San Bartolomé de Xove)

C.Fiscal

CALENDARIO DE PAGO DE TRIBUTOS  2020

CERTI TRANS2

25 * CON CERTIFICADO DIXITAL DENDE O PORTAL DO CONTRIBUÍNTE DO SERVIZO PROVINCIAL DE RECADACIÓN  PÓDESE XESTIONAR OS RECIBOS, PAGOS E CAMBIOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
PORTAL DO CONTRIBUÍNTE DA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

 • Imposto Municipal de Vehículos :   DENDE O 15 DE XUÑO DE 2020 Ó 15 DE SETEMBRO DE 2020.-   
urbanismo
 • I.B.I.: Rustica e Urbana /IAE:  ---15 de setembro a 15 de decembro-  Os recibos domiciliados cargaránse na súa conta en novembro, os que non están domiciliados enviánse ó domicilio do titular. No caso de que a primeiros de novembro non recibira no seu domicilio este recibo, non ten máis que solicitalo nas oficinas do Concello para poder efectuar o abono en ABANCA (Caixa Galicia). 

Se non ten domiciliado o pago ós recibos, estos  enviánse  DENDE O SERVIZO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN DE LUGO (Telefono 982 242728) por correo ordinario ao principio do cobro, tendo en conta que a non recepción destos documentos non exime do seu pago. En caso de non recibir os recibos de vehículos ou de IBI, tamén poderá solicitalos no Concello (982-592001) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla..-  

Teléfonos

galaxyOficina de Turismo: Avda. Diputación, s/n, 27870 Xove  Tlf: 982592632

Cuartel Guardia Civil: C/Acceso cuartel, 27870 Xove  Tlf: 982592053

Centro de Saúde: C/ Acceso cuartel, 27870 Xove Tlf: 982592424

Farmacia: C/ Camiño Real, nº 8, 27870 Xove  Tlf: 982592057

Oficina de Información Xuvenil: C/San Bartolo, 27870 Xove  Tlf: 982571816

Horario

HORARIO DE ATENCIÓN Ó PÚBLICO: De Luns a Venres: de 8.30 a 14:30

Sorteo Membros Mesas Eleccións Xerais 10 novembro 2019

 De conformidade co disposto no artigo 26.4 da LOREG procedese ao sorteo e designación dos membros das Mesas Electorais ( titulares e suplentes ) para as próximas  Eleccións Xerais de novembro de  2019, co resultado seguinte:

        CENTRO SOCIAL DE TOIMIL (A VARA)-----DISTRITO: 02 SECCION: 001 MESA:B      

Titulares :

 • Presidente/a: ROCIO BERMUDEZ RODRIGUEZ 
 • 1º Vocal: CONCEPCION FERNANDEZ CAJETE 
 • 2º Vocal: IAGO EIJO CANOURA 

Suplentes :
1º Suplente de Presidente/a: ESTRELLA DEL ALBA SOTO LOPEZ 

2º Suplente de Presidente/a: SANDRA MARIA FRANCO RODRIGUEZ 

1º Suplente de 1º Vocal: TANIA IGLESIAS MARIÑO 

2º Suplente de 1º Vocal: JOSE MANUEL FRANCO FERNANDEZ 

1º Suplente de 2º Vocal: FRANCISCO GONZALEZ CHICA 

2º Suplente de 2º Vocal: FRANCISCO MANUEL PARAPAR

       CENTRO CIVICO DE XOVE-----DISTRITO: 01 SECCION: 001 MESA:A       

Titulares :

 • Presidente/a: JOSE MANUEL FERREIRA LOPEZ 
 • 1º Vocal: JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ 
 • 2º Vocal: FRANCISCO ANTONIO CASARIEGO GUERREIRO 

Suplentes :
 1º Suplente de Presidente/a: MIRTA ESCUREDO DIEZ 

2º Suplente de Presidente/a: FABIAN BEN CONDE  

1º Suplente de 1º Vocal: EUGENIA VICTORIA CASABELLA FERNANDEZ 

2º Suplente de 1º Vocal: MIGUEL ANGEL GARCIA SANCHEZ 

1º Suplente de 2º Vocal: JUAN JOSE GARCIA SANCHEZ 

2º Suplente de 2º Vocal: JOSE MANUEL FERNANDEZ LAGE 

      CENTRO CIVICO DE XOVE --- DISTRITO: 01 SECCION: 001 MESA:B       

Titulares :

 • Presidente/a: TRINIDAD SANTOS FERNANDEZ 
 • 1º Vocal: JACOBO LOUZAO REGO 
 • 2º Vocal: MARIA CARMEN VILLAR LOZANO 

Suplentes :
1º Suplente de Presidente/a: MINERVA SUAREZ RIVAS 

2º Suplente de Presidente/a: PURIFICACION VALIN RODRIGUEZ 

1º Suplente de 1º Vocal: MARIA JOSEFA MEITIN OTERO 

2º Suplente de 1º Vocal: MARTA RODRIGUEZ RAMOS 

1º Suplente de 2º Vocal: MARIA AZUCENA MARTINEZ REGO 

2º Suplente de 2º Vocal: MARIA DOLORES NOGUEROL LOPEZ 

        ANTIGUA ESCUELA DE VILACHÁ (PORTOCELO) --- DISTRITO: 02 SECCION: 001 MESA:A      

Titulares :

 • Presidente/a: MARIA GORETTI FERNANDEZ SANCHEZ 
 • 1º Vocal: MARIA BELEN CASAS MARQUEZ 
 • 2º Vocal: ZEUS LOSADA SANCHEZ

Suplentes :
1º Suplente de Presidente/a: CRISTINA MEITIN ROUCO 


2º Suplente de Presidente/a: ARACELI VIZOSO JUL 

1º Suplente de 1º Vocal: MARIA EPIFANIA SANCHEZ

2º Suplente de 1º Vocal: SANDRA PERNAS VIDAL

  1º Suplente de 2º Vocal: MARIA DOLORES PRIETO VAZQUEZ 

2º Suplente de 2º Vocal: MIGUEL SANCHEZ FERNANDEZ 

     AGRUPACION ESCOLAR GULPILLEIRAS (RIGUEIRA) --- DISTRITO: 01 SECCION: 002 MESA:U   

     Titulares :

 • Presidente/a: LUCIA DUARTE GARCIA 
 • 1º Vocal: JORGE POSADA FREIJE
 • 2º Vocal: MARIA PENA PASTOR 

 

 • Suplentes :
 • 1º Suplente de Presidente/a: JOSE LUIS GOMEZ LABAYEN 

 

 • 2º Suplente de Presidente/a: DAVID CANOURA FERNANDEZ 
 • 1º Suplente de 1º Vocal: RAMON FRANCISCO EIJO BALSEIRO 
 • 2º Suplente de 1º Vocal: MARIA JOSE PIÑEIRO TEIJIDO 
 • 1º Suplente de 2º Vocal: MARIA LINA PENA EIJO 
 • 2º Suplente de 2º Vocal: MANUEL DUARTE FERNANDEZ


 

Lo que debes saber si te toca ser miembro de una mesa electoral el 10 de noviembre....

 

1

Derechos de los miembros de las mesas .- Al igual que en los comicios del pasado 28 de abril, los presidentes y vocales de las mesas, así como los suplentes que resulten finalmente designados como miembros titulares de la mesa, percibirán una dieta de 65 euros.

Además, tendrán derecho a una reducción de su jornada de trabajo de cinco horas el día inmediatamente posterior y estarán protegidos por el sistema de la Seguridad Social frente a las contingencias y situaciones que puedan derivarse de su participación en las elecciones.

 

.histórico de noticias.

Piscina Municipal
Información Xuvenil
Escola Infantil
Medio Ambiente
Consumo
Escola de Música
Bolos
Punto Limpo