Acta do Xurado do concurso de Caretas de Antroido 2022

En Xove, a 3 de marzo de 2022, sendo as 11:00 horas, reúnese o Xurado do Concurso de Caretas de Antroido 2022 organizado pola Biblioteca Municipal de Xove / Concellería de Cultura do Concello de Xove, Xurado formado por Dº José Manuel Blanco González, con DNI: 33.304.254-R, en representación da ACD Xove, Dº Javier Arca Uría, con DNI: 33.306.162-T, pola Asociación Saiñas de Xove e Dª Élida Álvarez Rodríguez en representación da Biblioteca Municipal de Xove, actuando como Secretario o Técnico Municipal de Cultura e Comunicación do Concello Dº Mario Eijo Barro, acordando o seguinte:

   1º.- Conceder os seguintes premios na Categoría Preescolar (3, 4 e 5 anos):Text Document

     1º premio: (rex. nº 4) Jimena Paleo Enríquez

     2º premio: (rex. nº 9) Anaís Romero Suárez

     3º premio: (rex. nº 10) Valeria Vilasa Posada

   2º.- conceder os seguintes premios na categoría 1º e 2º de primaria:

     1º premio: (rex. nº 15) Jesús López Franco

     2º premio: (rex. nº 16) David Burgos Peloche

     3º premio: (rex. nº 22) Pablo García Val

   3º.- conceder os seguintes premios na categoría 3º e 4º de primaria:

     1º premio: (rex. nº 28) Álvaro García Casabella

     2º premio: (rex. nº 19) Nicolás Purriños García

     3º premio: (rex. nº 37) Andrés Alcalde Fernández

   4º.- conceder os seguintes premios na categoría 5º e 6º de primaria:

     1º premio: (rex. nº 24) Alejandro Flores Escobar

     2º premio: (rex. nº 20) Paula Sánchez Pernas

     3º premio: (rex. nº 46) Carlota Eijo Rodríguez

   5º.- conceder os seguintes premios na categoría 1º a 4 º de eso:

     1º premio: (rex. nº 21) Uxía Gradaille Durán

     2º premio: (rex. nº 41) Daniel Bértolo Casabella

     3º premio: (rex. nº 45) Andrea Eijo Rodríguez-

E para que conste aos efectos oportunos, unha vez rematado o traballo de selección dos premios, asinamos a presente Acta en Xove, sendo as 12:00 horas do 3 de marzo de dous mil vintedous.