Slider
C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Turismo Xove
Administración Local
Deporte
Urbanismo
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura

Tempo
Calendario.Lab.
C.Fiscal
Teléfonos
Horario

Tempo

El tiempo - Tutiempo.net

Calendario.Lab.

 

CALENDARIO LABORAL NO TERMO MUNICIPAL DE XOVE

As festas locais en todo o Termo Municipal de Xove durante o ano 2022 son as seguintes:

---> 1 de marzo de 2022 (Martes de Entroido)

---> 22 de agosto de 2022 (Festa Patronal  San Bartolomé de Xove)

C.Fiscal

CALENDARIO DE PAGO DE TRIBUTOS  

CERTI TRANS2

25 * CON CERTIFICADO DIXITAL DENDE O PORTAL DO CONTRIBUÍNTE DO SERVIZO PROVINCIAL DE RECADACIÓN  PÓDESE XESTIONAR OS RECIBOS, PAGOS E CAMBIOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
PORTAL DO CONTRIBUÍNTE DA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

  • Imposto Municipal de Vehículos :   Dende o 18 de abril  ata o  18 de xullo de 2022.-
urbanismo
  • I.B.I.: Rustica e Urbana /IAE:  ---15 de setembro a 15 de decembro-  Os recibos domiciliados cargaránse na súa conta en novembro, os que non están domiciliados enviánse ó domicilio do titular. No caso de que a primeiros de novembro non recibira no seu domicilio este recibo, non ten máis que solicitalo nas oficinas do Concello para poder efectuar o abono en ABANCA (Caixa Galicia). 

Se non ten domiciliado o pago ós recibos, estos  enviánse  DENDE O SERVIZO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN DE LUGO (Telefono 982 242728) por correo ordinario ao principio do cobro, tendo en conta que a non recepción destos documentos non exime do seu pago. En caso de non recibir os recibos de vehículos ou de IBI, tamén poderá solicitalos no Concello (982-592001) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla..-  

Teléfonos

galaxyOficina de Turismo: Avda. Diputación, s/n, 27870 Xove  Tlf: 982592632

Cuartel Guardia Civil: C/Acceso cuartel, 27870 Xove  Tlf: 982592053

Centro de Saúde: C/ Acceso cuartel, 27870 Xove Tlf: 982592424

Farmacia: C/ Camiño Real, nº 8, 27870 Xove  Tlf: 982592057

Oficina de Información Xuvenil: C/San Bartolo, 27870 Xove  Tlf: 982571816

Horario

HORARIO DE ATENCIÓN Ó PÚBLICO: De Luns a Venres: de 8.30 a 14:30

Plan de Emprego:Aberto o prazo para solicitar o pago do 2020

Se es unha empresa con persoal de Xove contratado e subvencionado polo PEM ou se es unha persoa autónoma subvencionada polo PEM, debes saber que está aberto o prazo ata o 15 de marzo de 2021 para solicitar o cobro da subvención correspondente ao ano 2020

PROCECEMENTO PARA A TRAMITACIÓN TELEMÁTICA: PROCEDEMENTO PEM – LIBRAMENTOblue Style balls png docs

A.- LIBRAMENTO CONTRATACIÓN:

1.- Descargar no enlace: https://xove.sedelectronica.gal/info.0 en ENLACES DE INTERESE-PLAN EMPLEO 2021- BASES E ANEXOS- CONTRATACIÓN-LIBRAMENTO: ANEXO I, II e III

2.- Ler, cubrir e asinar os anexos descargados

3.- PRESENTAR TELEMÁTICAMENTE: No enlace anterior: https://xove.sedelectronica.gal/info.0 en CATÁLOGO DE TRÁMITES-INSTANCIA XERAL, deberá cubrir esa instancia e presentala, achegando os anexos mencionados, así como a seguinte documentación:

  • Copia das transferencias bancarias das nóminas aboadas á persoa traballadora ou certificación bancaria acreditativa do seu pago dos meses polos que se solicita o pago da subvención
  • Modelo da Seguridade Social: RNT (Relación Nominal de Traballdores) de todos os meses dos que se solicita o pago da subvención
  • Certificado acreditativo de estar ao corrente no cumplimento das obrigas tributarias (AEAT e ATRIGA) e coa SeguridadeSocial)
  • Certificación expedida pola entidade bancaria na que conste o número de conta e titular da mesma

B.- LIBRAMENTO AUTOEMPREGO:

1.- Descargar no enlace: https://xove.sedelectronica.gal/info.0 en ENLACES DE INTERESE-PLAN EMPLEO 2021- BASES E ANEXOS-AUTOEMPREGO-LIBRAMENTO: ANEXO I e II

2.- LER, cubrir e asinar os anexos descargados

3.- PRESENTAR TELEMÁTICAMENTE: No enlace anterior: https://xove.sedelectronica.gal/info.0 en CATÁLOGO DE TRÁMITES-INSTANCIA XERAL, deberá cubrir esa instancia e presentala, achegando os anexos mencionados, así como a seguinte documentación:

  • Recibos de pago de Seguridade Social de todos os meses dos que se solicita o pago da subvención
  • Certificado acreditativo de estar ao corrente no cumprimentodas súas obrigas tributarias (AEAT e ATRIGA) e coa SeguridadeSocial)
  • Certificación expedida pola entidade bancaria na que conste o número de conta e titular da mesma

.histórico de noticias.

Piscina Municipal
Información Xuvenil
Escola Infantil
Medio Ambiente
Consumo
Escola de Música
Bolos
Punto Limpo