Plan de Emprego:Aberto o prazo para solicitar o pago do 2020

Se es unha empresa con persoal de Xove contratado e subvencionado polo PEM ou se es unha persoa autónoma subvencionada polo PEM, debes saber que está aberto o prazo ata o 15 de marzo de 2021 para solicitar o cobro da subvención correspondente ao ano 2020

PROCECEMENTO PARA A TRAMITACIÓN TELEMÁTICA: PROCEDEMENTO PEM – LIBRAMENTOblue Style balls png docs

A.- LIBRAMENTO CONTRATACIÓN:

1.- Descargar no enlace: https://xove.sedelectronica.gal/info.0 en ENLACES DE INTERESE-PLAN EMPLEO 2021- BASES E ANEXOS- CONTRATACIÓN-LIBRAMENTO: ANEXO I, II e III

2.- Ler, cubrir e asinar os anexos descargados

3.- PRESENTAR TELEMÁTICAMENTE: No enlace anterior: https://xove.sedelectronica.gal/info.0 en CATÁLOGO DE TRÁMITES-INSTANCIA XERAL, deberá cubrir esa instancia e presentala, achegando os anexos mencionados, así como a seguinte documentación:

B.- LIBRAMENTO AUTOEMPREGO:

1.- Descargar no enlace: https://xove.sedelectronica.gal/info.0 en ENLACES DE INTERESE-PLAN EMPLEO 2021- BASES E ANEXOS-AUTOEMPREGO-LIBRAMENTO: ANEXO I e II

2.- LER, cubrir e asinar os anexos descargados

3.- PRESENTAR TELEMÁTICAMENTE: No enlace anterior: https://xove.sedelectronica.gal/info.0 en CATÁLOGO DE TRÁMITES-INSTANCIA XERAL, deberá cubrir esa instancia e presentala, achegando os anexos mencionados, así como a seguinte documentación: