Obra de adecuación Mercado Semanal Tradicional
As obras deste proxecto, cuxo título completo é "ADECUACIÓN MELLORA E AMPLIACIÓN DO ENTORNO DO MERCADO SEMANAL TRADICIONAL DE XOVE" ,comezáronse hai algo máis dunha semana; as mesmas entran dentro do PLAN RECOMERCIA da Consellería de Industria, da cal reciben unha importante subvención.
ADECUACIN_MERCADO_SEMANAL_DE_XOVE_A
Conta a obra, que vai modificar o entorno que limita o Centro Cívico e o Parque de Xove, cun investimento de 58.795´10 €uros, dos cales a Consellería de Industria aporta 44.096´33 € a través do citado Plan, correspondéndolle ao noso Concello os 14.698´77 €uros restantes.
As obras consisten en :
Esta obra, que mellora o espazo de ubicación do Mercado Semanal Tradicional de Xove, tamén facilita unha reoordenación deste espazo, xa que se pode considerar como unha primeira intervención para peatonalizar esta área de unión entre a Praza do Centro Cívico e o Parque.