Slider
C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Administración Local
Urbanismo
Deporte
Turismo Xove
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura

As Oficinas Xerais están situadas na planta baixa do edificio da Casa do Concello e sirven de acceso ós demáis departamentos. Aquí están ubicados os seguintes servizos:

Rexistro de Entrada e Saída

O Rexistro Xeral, aberto de 9 a 14 horas, para a presentación de documentación dirixida a calquera dependencia municipal, OU PARA CALQUERA OUTRA ADMINISTRACIÓN, CENTRAL AUTONÓMICA OU LOCAL A TRAVÉS DO SERVICIO SIR,  estando completamente informatizado por medio da plataforma creada pola empresa adicada á administracion Local (EsPublico).

Outra interesante opción é a de poder este envio de forma eléctronica dende o propio domicilio, a través da REGISTRO ELECTRÓNICO GENERAL   redsara.es

Sede Electrónica do Concello

Printer-128x128

pódense realizar distintos trámites co Concello, ainda que para elo sexa imprescindible ou un Certificado Dixital expedido pola FNMT ou o DNI electrónico correctamente configurado e co lector correspondente. A Lei 30/1992 de Réximen Xurídico das Administracións Pública e do Procedemento Administrativo Común, regula o acceso dos cidadáns para  presentar solicitudes, escritos ou  comunicacións en calquera órgano das administracións públicas; e  polo que o Rexistro do Concello de Xove, a través do convenio xa formalizado ó efecto, pode exercer de rexistro de entrada para o resto das administracións públicas.   

Novo-->XeoPortal
Piscina Municipal
Información Xuvenil
Escola Infantil
Medio Ambiente
Consumo
Escola de Música
Bolos
Punto Limpo