Slider
C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Turismo Xove
Administración Local
Deporte
Urbanismo
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura

amarillo

Punto Limpo (Camba-Xuances)

 

 NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE MATERIAIS PARA O SEU TRASLADO AO PUNTO LIMPO 

 • Comunicar o aviso chamando ao Teléfono do Concello (982.59.20.01) e indicar o material do que se quere desfacer (mobles vellos, electrodomésticos inservibles), e a súa ubicación.
 • Cando haxa avisos suficientes procederase dende o concello á súa retirada , empregando o Vehículo Municipal para darlle traslado ao punto limpo. servizo gratuito.

Para os veciños que queiran depositar directamente os materiais no punto limpo (Polígono Industrial de Camba), o horario é o seguinte:

 • NO INVERNO: -Luns: de 8:00h. a 14:30h. -Martes a Venres: 8:00h. a 15:00h. -Sábados: 10:00h. a 13:00h.
 • NO VERÁN: -Luns: de 9:00h. a 14:00h. - Martes a Venres: 9:00h. a 14:30h. -Sábados: 10:00h. a 13:00h.

Queda totalmente prohibido depositar nos contedores herba cortada, restos de animais mortos, restos de material de obra, neumáticos, de ser así, a empresa encargada da recollida do lixo, deixará sen baleirar ese contedor.

Para unha mellor e mais áxil recollida do lixo, debemos ter en conta:

  • Contedor Verde: restos orgánicos.
  • Contedor Amarelo: plásticos, latas e briks.
  • Contedor Azul: papel e cartón.
  • Contedor Verde redondo: vidro.
  • Contedor Verde cadrado: aceite de cociña usado.
  • Contedor Azul claro cadrado: roupa e calzado inservibles.

 

 

Situado no Polígono Industrial de Camba- Xuances.- As persoas interesadas en que se lle recollan os residuos deberán chamar ó Telefono do Concello 982-592001 (preguntar por Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. ou enviar un mail a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. ) ou o teléfono do punto limpo(Sagrario): 654 013 616
  • Horario: Laborables: Lunes 08 h a 14:30 h y 16 h a 18:30 h;Martes y Viernes 08 h a 15 h;Sábados 10 h a 13 h.
  • Recolleránse: Mobles, colchóns, electrodomésticos, restos metálicos do fogar e residduos que no se poidan depositar en colectores da calle, por motivo do seu tamaño ou do nivel de contaminación.
  • A recollida dos residuos faina o persoal do Concello, que unha vez que se recibe o aviso das personas de que queren tirar algo, pasan a recollelo, seleccionando o material e tirandoo nos contedores que lle correspondan.

No Punto limpo dispoñemos á sua vez dunha operaria que se encarga de seleccionar o material e de recoller as instalacions, atendendo á sua vez as personas que lle solicitan servizo de recollida. Unha vez cheos o contedores, se avisa a REROMAS, que é a empresa encargada do transporte de residuos seleccionados hasta as miniplantas que teñen  subcontratadas en Vilalba e outros sitios de Galicia como en Santiago de Compostela. Dito material recibe nestas plantas o primeiro tratamento, que é o separado da madeira e da tela ou espuma que poidan levar os materiales, sendo derivado cada un ás plantas de reciclaxe que lles corresponda. Este primeiro tratamento fáise todo a man, por persoal cualificado do que dispoñen as miniplantas.

 A empresa encargada da recollida de residuos urbanos, é decir, da basure é URBASER que fai as seguints rutas por todo o Concello de Xove.

Productos que admite:  Frigoríficos. Resto electrodomésticos (lavadoras, aspiradoras,...). Pilas. Baterías de coche. Medicamentos. Radiografías. Ropa y calzado usado. Tubos fluorescentes, lámparas especiales (ahorradoras, descarga). Aceite vegetal. Aerosoles y sprays. Escombros. Vidrio. Papel y cartón. Metales Plásticos

  • Ruta 1: Os Luns e venres de cada semana, recollen no  Centro Urbano, Palmeiro e as  parroquias de A Rigueira e Monte.
  • Ruta 2: Os martes e xoves de cada semana, recollen as parroquias de Morás, Portocelo, Xuances e o  Polígono Empresarial de Camba.
  • Ruta 3: Os mércores e  sábados, volven a recoller no  Centro Urbano, Palmeiro e as  parroquias de Lago e  Sumoas.Estos residuos son trasladados hasta Escourido – Viveiro, desde donde son enviados hasta a planta de Sogama en Cerceda, en donde son tratados.

Os contendores amarillos,(os contenedores de envases) son recolidos tamén por dita empresa todolos xoves por todalas rutas anteriormente citadas, sendo trasladados hasta San Cosme de Barreiros, desde donde son derivados á planta de Sogama en Cerceda, en donde son tratados.

 Outra empresa que recolle material é INVARE, que é a encargada dos contenedores de cartón e papel. Dita empresa fai o recollido polo Termino Municipal de Xove tódolos mercores, transportando o material a distintas fabricas papeleras.

papel
 • A  empresa encargada do reciclaje del vidrio é ECOVIDRIO, que realizan a recollida os xoves, por todo o  municipio, sendo  trasladado a distintas plantas de Galicia.

 Outras  empresas que traballan no  reciclaje de residuos son: ECO-RAEEs, encargada do  reciclaxe de bombillas e lámparas fluorescente e OFIRAEE, encargada do reciclaxe de electrodomésticos, TV e ordenadores.

A filosofía e finalidade última do punto limpo é depositar nas súas instalacións aqueles residuos que non se poden recoller por vías normais nun servizo de lixos. O seu depósito no centro permite separar os residuos en colectores destinados a cada materia, separalos e reciclalos posteriormente.

Así, coa posta en marcha deste punto limpo, Concello e empresa, pretenden recuperar os materiais reciclables como son papel, vidro, metais; evitar as verteduras incontroladas, separar os residuos que poden ser considerados perigosos para o medio ambiente, como pilas, medicamentos ou pinturas, e aforrar materias primas e enerxía.

Non se permitirá ningún depósito fose do colector adecuado. Aqueles que non figuren na lista de admisibles serán rexeitados polo persoal do centro, quen recomendará ao usuario o seu traslado ao lugar máis idóneo para o seu tratamento.
Ademais, para evitar a utilización do punto limpo como centro de xestión de residuos industriais, e para que exista unha regulación do número e peso máximo dalgúns residuos que se aceptan, os usuarios só poderán depositar ao mes determinada cantidade.  

 • Residuos admitidos: Papel, cartón, vidro, envases de plástico, briks, latas, téxtil, electrodomésticos, madeiras, mobles non contaminados, cascallos de pequenas obras, plásticos de embalaxes, pilas, baterías, aceites usados, disolventes, pinturas, vernices, fluorescentes, sprays e residuos que polo seu tamaño ou nivel de contaminación non se poidan depositar en colectores normais.

punto limpo


Ver mapa más grande

 

Piscina Municipal
Información Xuvenil
Escola Infantil
Medio Ambiente
Consumo
Escola de Música
Bolos
Punto Limpo