Convocatoria 1 plaza persoal albanilería

Fáise publico a convocatoria da provisión como persoal laboral fixo, por concurso – oposición, da praza (1) de Persoal Laboral Fixo Persoal de Albanelería ( Persoal Laboral Grupo C2 ) anunciada no Boletín Oficial da Provincia de Lugo núm. 298, de data 30 de decembro de 2019 e no Boletín Oficial do Estado núm. 18 de data 21 de xaneiro de 2020.

  1. SOLICITUDE  
  2. BASES (PUBLICADAS NO BOP)

     ---->  PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES: ATA O 10 DE FEBREIRO DE 2020