Resultado da Celebración de probas selección de personal

De seguido fánse públicas as datas e lugar de celebración e RESULTADOS das seguintes probas:

  CONCURSO – OPOSICIÓN  DE DUAS (2) PRAZAS OPERARIO DE SERVIZOS MÚLTIPLES (PERSONAL LABORAL INTERINO)

HE45BD1A celebración das probas da Fase de Oposición terá lugar ás 9´00 horas do día 19 de febreiro de 2020, (MÉRCORES), na Aula de Formación do Concello de Xove( Camino Real s/n – Xove) debendo os participantes comparecer no lugar designado 30 minutos antes, ás 8´30 horas, do inicio das probas provistos do DNI e de bolígrafo/s non permitíndose a utilización de ningunha outra clase de material durante a celebración das probas.

Cinco minutos antes do inicio das probas se efectuará un último chamamento. Aqueles participantes que non estiveran presentes quedarán automática e irrevocablemente excluídos.   ----> RESOLUCIÓN ALCALDIA

Dossier-Document

 

RESULTADO DO CONCURSO-OPOSICIÓN 2 PLAZAS OPERARIOS (ACTA DO TRIBUNAL)

 

 

 


   CONCURSO – OPOSICIÓN   DE UNA (1) PRAZA PERSOAL LIMPEZA VIARIA ( PERSONAL LABORAL INTERINO)

A celebración das probas da Fase de Oposición terá lugar ás 9´00 horas do día 20 de   febreiro de 2020, (XOVES), na Aula de Formación do Concello de Xove ( Camino Real s(n – Xove ) debendo os participantes comparecer no lugar designado 30 minutos antes, ás 8´30 horas, do inicio das probas provistos do DNI e de bolígrafo/s non permitíndose a utilización de ningunha outra clase de material durante a celebración das probas.

Cinco minutos antes do inicio das probas se efectuará un último chamamento.

Aqueles participantes que non estiveran presentes quedarán automática e irrevocablemente excluídos. ---->RESOLUCION ALCALDÍA

 

Dossier-Document

 

RESULTADO DO CONCURSO-OPOSICIÓN 1 PLAZA LIMPADOR/A

 

 

 


 

 

ELP2506P11F1

 SITUACIÓN DA AULA DE FORMACION ( ENFRENTE DO CENTRO DA TERCEIRA IDADE)