Prazas de Persoal Laboral Temporal

PRAZAS DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA TEMPORADA DE VERÁN: PEÓNS DE DESBROCE, ALBANELERÍA E PERSOAL DA OFICINA DE INFORMACIÓN E TURISMO

1.- PERSOAL DE LIMPEZA E MANTEMENTO DE VIAIS E ZONAS RECREATIVAS MUNICIPAIS: PEÓNS FORESTAIS

a)    Tarefas obxecto do contrato ou contratos: Peón Forestal e de Desbroce.

b)    Duración: Prazas a xornada parcial (30 horas semanas) desde o 01 de xullo hasta o 31 de agosto de 2020.

2.- PERSOAL DE ALBANELERÍA: PEÓNS ALBANEIS

  1. a)Tarefas Peón de Albanelería.
  2. b)Duración: Prazas a xornada parcial (30 horas semanas) desde o 01 de xullo hasta o 31 de agosto de 2020.

3.-PERSOAL DE OFICINA DE INFORMACIÓN E TURISMO: INFORMADORES TURÍSTICOS.

1.- OBXECTO DA CONVOCATORIA

O posto de traballo, obxecto deste proceso é o de recepcionista para a Oficina de Información e Turismo Municipal durante os meses de xullo e agosto de 2020.

 

MODELO DE INSTANCIA XERAL

BASES REGULADORAS