Concurso Oposición 1 plaza Coidadora Infantil

ninos2 Polo presente, fánse públicos as  Bases e o  Modelo de Instancia para participar no  concurso oposición convocado para cubrir UNhA PLAZA DE COIDADORA Da ESCOLA INFANTIL como PERSOAL LABORAL INTERINO coas seguintes caracteristicas:

 * BASES REGULADORAS

* SOLICITUDE COIDADORA INFANTIL

 

*****************************************************************************

LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS    ---> lista    


               RESULTADOS DO EXAME            

 ACTA COIDADOR/A

PLANTILLA CORRECTORA COS RESULTADOS DAS PREGUNTAS

2º ACTA COIDADOR/A