Convocatorias prazas Persoal Laboral Temporal 2021

O obxecto desta convocatoria é proceder a convocar o proceso selectivo para a provisión con carácter temporal mediante o concurso-oposición de PRAZAS para a tempada de verán que se xustifica na acumulación de tarefas existente nos meses de xullo e agosto polo que as tarefas que corresponden á convocatoria das prazas non poden ser realizadas por persoal propio do Concello.

 Prazo de presentación: Será de TRES DÍAS HÁBILES contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria e das bases no B.O.P.   (A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES SERÁ ENTRE OS DÍAS 21 E 23 DE XUÑO DE 2021, AMBOS INCLUSIVE)

   BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE LUGO---DÍA 18-6-2021---- http://www.deputacionlugo.gal/gl/node/75761

 


blue Style balls png docs

        ESTADO DE TRAMITACIÓN DAS CONVOCATORIAS