Concurso-Oposición Limpador/a Servizos Municipais

CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL, DE UNHA PRAZA DE LIMPADORA DE INSTALACIÓNS MUNICIPAIS, POLO SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE

 1.- OBXECTO DA CONVOCATORIA..- O obxecto desta convocatoria é proceder a convocar o proceso selectivo para a provisión con carácter temporal mediante o concurso-oposición de unha praza de limpadora de carácter temporal en interinidade por IT de longa duración de Dna. Mª Carmen Castro Rivas, que se xustifica na imposibilidade de facer fronte á acumulación de tarefas existente no servizo ó recuperarse por completo o mesmo trala pandemia e que non pode afrontar o persoal adscrito ao servizo de limpeza.

2.- CARACTERÍSTICAS DA PRAZA.R

 

 

 PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:  DENDE O LUNS 17 DE XANEIRO ATA O VENRES 21 DE XANEIRO DE 2022, AMBOS INCLUSIVE