Sorteo Mesas Electorais Eleccións Autonómicas de 5 de Abril de 2020

DECRETO 45/2020, do 18 de marzo, polo que se deixa sen efecto a celebración das eleccións ao Parlamento de Galicia do 5 de abril de 2020 como consecuencia da crise sanitaria derivada do COVID-19.

===>APLAZADAS<====

 

 

BANNERXUNTA

De orde da presidencia e de conformidade co disposto no art. 26 da LOREG procedeuse ao sorteo público para a designación dos membros das Mesas Electorais ( Titulares e Suplentes ) da Eleccións ao Parlamento de Galicia do vindeiro 5 de abril de 2020 co resultado seguinte:

CENTRO SOCIAL DE TOIMIL- A VARA*DISTRITO: 02 SECCION: 001 MESA:B

Titulares :

Suplentes :

1º Suplente de Presidente/a: MONICA OURO RAMOS 

2º Suplente de Presidente/a: FRANCISCO JOSE SANCHEZ VILLARQUIDE 

1º Suplente de 1º Vocal: JOSE MANUEL PIÑEIRO RECAREY 

2º Suplente de 1º Vocal: FRANCISCO FRAGA PARGA 

1º Suplente de 2º Vocal: MARIA CARMEN BRASERO RODRIGUEZ 

2º Suplente de 2º Vocal: TANIA IGLESIAS MARIÑO  

CENTRO CIVICO DE XOVE*DISTRITO: 01 SECCION: 001 MESA:A

Titulares :

Suplentes :

1º Suplente de Presidente/a: SONIA MARIA ALVAREZ RODRIGUEZ 

2º Suplente de Presidente/a: MARIA CARMEN FERNANDEZ CASTRO 

1º Suplente de 1º Vocal: UNAI DONOSO REDONDO

2º Suplente de 1º Vocal: JORGE FERNANDEZ LOPEZ 

1º Suplente de 2º Vocal: ALEJANDRO CAO ALVAREZ 

2º Suplente de 2º Vocal: SANTIAGO CASTRO DIAZ 

CENTRO CIVICO DE XOVE*DISTRITO: 01 SECCION: 001 MESA:B

Titulares :

Suplentes :

1º Suplente de Presidente/a: MARIA ISABEL MENDAÑA FRA 

2º Suplente de Presidente/a: JOSE MODESTO RODRIGUEZ CAMPO 

1º Suplente de 1º Vocal: MARIA BELEN MEITIN ROUCO 

2º Suplente de 1º Vocal: ALBANO ROUCO LOPEZ

1º Suplente de 2º Vocal: MARTA LOPEZ LOPEZ 

2º Suplente de 2º Vocal: PEDRO RAMOS CASAS  

ANTIGUA ESCUELA VILACHÁ*DISTRITO: 02 SECCION: 001 MESA:A

Titulares :

Suplentes :

1º Suplente de Presidente/a: MARCOS COCIÑA FERNANDEZ 

2º Suplente de Presidente/a: AMADOR PERNAS GARCIA 

1º Suplente de 1º Vocal: SIMON PEDRO HUERTA PINEDA 

2º Suplente de 1º Vocal: LUCIA BEN CASAS 

1º Suplente de 2º Vocal: CRISTINA LOSADA CASAS  

2º Suplente de 2º Vocal: RODRIGO LOPEZ DOMINGUEZ

AGRUPACION ESCOLAR GULPILLEIRAS-RIGUEIRA*DISTRITO: 01 SECCION: 002 MESA:U

Titulares :

Suplentes :

1º Suplente de Presidente/a: SONIA FERNANDEZ CORTES 

2º Suplente de Presidente/a: CELESTINO GONZALEZ GONZALEZ 

1º Suplente de 1º Vocal: MANUEL ANGEL GUILLEN MENENDEZ 

2º Suplente de 1º Vocal: JOSE VAZQUEZ GARCIA 

1º Suplente de 2º Vocal: ESTIBALIZ LOPEZ ESPESO 

2º Suplente de 2º Vocal: FRANCISCO JOSE RIVAS DOVALE  

Clock - Time

  

-----> MÁIS INFO CON VIDEOS DIDÁCTICOS DE COMO VOTAR..... https://www.espublico.com/elecciones/gl/gl.html