Sorteo Membros Mesas Eleccións 12 de xullo de 2020

En cumprimento do disposto no Art. 26 da L.O.R.E.G. procedeuse a realiza-lo sorteo para designación dos membros da mesas electorais para as Eleccións ó Parlamento de Galcia do vindeiro 12 de xullo de 2020, co resultado que a seguir se transcribe:

CENTRO SOCIAL DE TOIMIL-A VARA*DISTRITO: 02 SECCION: 001 MESA:Belecciones-5-abril-2

Titulares :

Presidente: FRANCISCO JOSE SANCHEZ VILLARQUIDE con D.N.I.:33995214H

1º Vocal: JOSE MANUEL PIÑEIRO RECAREY con D.N.I.:34894911R

2º Vocal: FABIAN FERNANDEZ MIGUEZ con D.N.I.:34884365N

Suplentes :

1º Suplente de Presidente/a: CRISTINA FERNANDEZ MEITIN con D.N.I.:77596843H

2º Suplente de Presidente/a: MARCOS GIRON REGO con D.N.I.:33996922R

3º Suplente de Presidente/a: JUAN CARLOS VILAR MEITIN con D.N.I.:33994591Q

4º Suplente de Presidente/a: ANA ISABEL REGO PERNAS con D.N.I.:33991509Q

1º Suplente de 1º Vocal: FRANCISCO FRAGA PARGA con D.N.I.:33995171K

2º Suplente de 1º Vocal: ARANTXA RODRIGUEZ VARELA con D.N.I.:34881678Q

3º Suplente de 1º Vocal: JOSE ANTONIO COCIÑA CASTRO con D.N.I.:77591640J

4º Suplente de 1º Vocal: FRANCISCO BALSEIRO FERNANDEZ con D.N.I.:77591644V

1º Suplente de 2º Vocal: MARIA JOSE LAGE FERNANDEZ con D.N.I.:77595575S

2º Suplente de 2º Vocal: JOSE ANTONIO BOUZA PIÑON con D.N.I.:33861227Y

3º Suplente de 2º Vocal: MARIA NURIA FERNANDEZ PEREZ con D.N.I.:77595576Q

4º Suplente de 2º Vocal: MARIA TERESA ALBO BALSA con D.N.I.:33333140E

CENTRO CIVICO DE XOVE*DISTRITO: 01 SECCION: 001 MESA:A

Titulares :

Presidenta: MARIA DEL PILAR DIAZ PIQUERAS con D.N.I.:33859760B

1º Vocal: MARIA CARMEN FERNANDEZ LAMELAS con D.N.I.:33306260Y

2º Vocal: JOSE MANUEL FRANCO BERMUDEZ con D.N.I.:77594511D

Suplentes :

1º Suplente de Presidente/a: LORENA GONZALEZ MEITIN con D.N.I.:34638981S

2º Suplente de Presidente/a: ALBERTO ESCUREDO DIEZ con D.N.I.:41095786F

3º Suplente de Presidente/a: MARIA ANTIDA ALONSO DIAZ con D.N.I.:33995927H

4º Suplente de Presidente/a: MARIA CARMEN FERNANDEZ CASTRO con D.N.I.:76574668D

1º Suplente de 1º Vocal: RAQUEL CASAS REGO con D.N.I.:34635401T

2º Suplente de 1º Vocal: JOAQUIN MANUEL DIAZ FERNANDEZ con D.N.I.:33996983Q

3º Suplente de 1º Vocal: PAMELA FERREIRA LOPEZ con D.N.I.:34880054W

4º Suplente de 1º Vocal: LIDIA DOVALE MARTINEZ con D.N.I.:34880959X

1º Suplente de 2º Vocal: AINOA ARECES LEAL con D.N.I.:34636412E

2º Suplente de 2º Vocal: SEGISMUNDO CASABELLA RODRIGUEZ con D.N.I.:33993403R

3º Suplente de 2º Vocal: JOSE MANUEL FERNANDEZ LAGE con D.N.I.:77591685N

4º Suplente de 2º Vocal: MARIA BEGOÑA FRAILE MATEO con D.N.I.:33314006R

CENTRO CIVICO DE XOVE*DISTRITO: 01 SECCION: 001 MESA:B

Titulares :

Presidenta: EVA SANCHEZ PENA con D.N.I.:33992320E

1º Vocal: MARIA EUGENIA RODRIGUEZ ROUCO con D.N.I.:33993528B

2º Vocal: MARTA LOUZAO GATO con D.N.I.:33992232A

Suplentes :

1º Suplente de Presidente/a: JAVIER RIVERA NODAR con D.N.I.:33994473J

2º Suplente de Presidente/a: JESUS ANGEL NOVO MENDEZ con D.N.I.:77595894N

3º Suplente de Presidente/a: AMALIA PARDO PEREIRA con D.N.I.:33336727K

4º Suplente de Presidente/a: ROSA MARIA RODRIGUEZ GARCIA con D.N.I.:76565346W

1º Suplente de 1º Vocal: JOSE ANGEL QUELLE GOMEZ con D.N.I.:34637770T

2º Suplente de 1º Vocal: ALBANO ROUCO LOPEZ con D.N.I.:34881070Y

3º Suplente de 1º Vocal: FRANCISCO JOSE MEITIN PERERA con D.N.I.:33993261C

4º Suplente de 1º Vocal: MARIA JOSE VAZQUEZ MEITIN-CASAS con D.N.I.:33993591M

1º Suplente de 2º Vocal: ROBERTO RODRIGUEZ ROCA con D.N.I.:33999412F

2º Suplente de 2º Vocal: YOLANDA LOPEZ LOPEZ con D.N.I.:33994312J

3º Suplente de 2º Vocal: GUILLERMO REGO CANOURA con D.N.I.:33993012R

4º Suplente de 2º Vocal: JOSE MANUEL MASEDA VAZQUEZ con D.N.I.:77593593B

ANTIGUA ESCUELA VILACHÁ*DISTRITO: 02 SECCION: 001 MESA:A

Titulares :

Presidenta: ALEJANDRA FERNANDEZ ALONSO con D.N.I.:33998148P

1º Vocal: ALEJANDRO MEITIN SERANTES con D.N.I.:34884655A

2º Vocal: JESUS RODRIGUEZ SALGUEIRO con D.N.I.:34637264T

Suplentes :

1º Suplente de Presidente/a: ANA BELEN RODRIGUEZ SALGUEIRO con D.N.I.:77596017C

2º Suplente de Presidente/a: MARIA DOLORES ROUCO OTERO con D.N.I.:76564003Q

3º Suplente de Presidente/a: GUSTAVO FELIX MONTEAGUDO MOURIÑO con D.N.I.:35452257B

4º Suplente de Presidente/a: VANESA GONZALEZ MIGUEZ con D.N.I.:34637370Z

1º Suplente de 1º Vocal: JOSE CASTRO CORBAL con D.N.I.:77595337F

2º Suplente de 1º Vocal: MARIA TERESA GOMEZ FUSTES con D.N.I.:76404952X

3º Suplente de 1º Vocal: SANDRA PERNAS VIDAL con D.N.I.:34881821K

4º Suplente de 1º Vocal: DANIEL FRAGA BEN con D.N.I.:34881340T

1º Suplente de 2º Vocal: EVA MARIA AGUDO RODRIGUEZ con D.N.I.:53004413Q

2º Suplente de 2º Vocal: SOFIA RODRIGUEZ PERNAS con D.N.I.:34883133E

3º Suplente de 2º Vocal: SIMON PEDRO HUERTA PINEDA con D.N.I.:26745942R

4º Suplente de 2º Vocal: JOSE RAMON CASTRO QUELLE con D.N.I.:33998930P

AGRUPACION ESCOLAR GULPILLEIRAS-RIGUEIRA*DISTRITO: 01 SECCION: 002 MESA:U

Titulares :

Presidenta: CLAUDIA FERNANDEZ MARIÑA con D.N.I.:35591610F

1º Vocal: ELADIO FERNANDEZ MARTINEZ con D.N.I.:77597280H

2º Vocal: JESUS JOSE DUARTE MIGUEZ con D.N.I.:33997270G

Suplentes :

1º Suplente de Presidente/a: CRISTINA PEREZ VAZQUEZ con D.N.I.:34880591X

2º Suplente de Presidente/a: ANA BELEN PIGUEIRAS LOPEZ con D.N.I.:33996334B

3º Suplente de Presidente/a: NELLE PEREZ FRANCO con D.N.I.:34635562T

4º Suplente de Presidente/a: PATRICIA SANCHEZ MEITIN con D.N.I.:34635605C

1º Suplente de 1º Vocal: RUBEN MARTINEZ ALBA con D.N.I.:71519321Q

2º Suplente de 1º Vocal: ANTONIO PENA EIJO con D.N.I.:34880601C

3º Suplente de 1º Vocal: BENEDICTA OTERO GONZALEZ con D.N.I.:33994512Y

4º Suplente de 1º Vocal: ALEJANDRO CORA REY con D.N.I.:34881262Z

1º Suplente de 2º Vocal: MAYRA SANCHEZ MENDOZA con D.N.I.:34268311J

2º Suplente de 2º Vocal: RAMON FRANCISC EIJO BALSEIRO con D.N.I.:33991492E

3º Suplente de 2º Vocal: IAGO FIZ ROCA NUÑEZ con D.N.I.:34638412K

4º Suplente de 2º Vocal: ROBERTO CARLOS ALEMPARTE PENA con D.N.I.:34637773A