Medidas adicionais contra o COVID-19

Por mor do Covid-19, co fin de garantír as máximas precaucións sanitarias, dende o Concello de Xove tómanse as seguintes decisións:

coronavirus-línea-icono-muestra-del-virus-del-esquema-88703171