Revisión do Inventario de Camiños Municipais

BANDOexternal-content.duckduckgo.com

D. JOSÉ DEMETRIO SALGUEIRO RAPA, Alcalde Presidente do Concello de Xove

Polo presente comunicase que o vindeiro venres día 9 de octubro de 2020, entre as 9:00 e as 14:00 da mañana, o persoal da empresa PROCAT INGENERIA Y MEDIOAMBIENTE encargada da realización dos traballos de REVISIÓN DO CATÁLOGO DE CAMIÑOS MUNICIPAIS INCLUÍDOS NO INVENTARIO DE BENS E DEREITOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL, estarán ao dispor de todos os veciños/as de Xove no Salón de Plenos da Casa do Concello ós efectos de facilitar calquera información que sexa solicitada, resolver dúbidas e mesmo recibir suxerencias sobre o traballo realizado.

Como consecuencia do protocolo COVID 19 prégase que os veciños/as interesados comuniquen telefónicamente a súa intención de asistir ( 982 592001 ) ós efectos de asignarlles unha hora concreta a fin de evitar aglomeracións.

O ALCALDE,