Plan de Acción e a Enerxía

O plan de Acción para o Clima e a Enerxía do Concello de XOVE é o instrumento polo cal o Concello de XOVE concretará as actuacións que levará a cabo co fin de reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro no seu concello nun 40% tomando como ano de referencia para  o inventario de emisións do Concello o ano 2010 e como ano límite para acadar este compromiso o ano 2030.

Obxectivos:

CARTEL  ANEXO III