Convocatoria prazas de Administrativo e Axente de Emprego

2125430-nueva ley de procedimiento administrativo comun de las administraciones publicas version2

Aprobación de Bases e convocatoria dunha praza de funcionario (Administrativo de Administración Xeral) e Axente de Desenvolvemento Local (AEDL) polo sistema de selección de CONCURSO-OPOSICIÓN.

O prazo de  presentación de instancias (para os dous procesos son as mesmas) empeza mañana día 14/04/2021 ata o día  03/05/2021.

Praza de Administrativo.- Funcionario

 A celebración das probas da Fase de Oposición terá lugar ás 10´00 horas do día 6 de OUTUBRO de 2021,  no Salón de Actos do Centro Cívico do Concello de Xove debendo os participantes comparecer no lugar designado 30 minutos antes, ás 9´30 horas, do inicio das probas provistos do DNI e de bolígrafo/s non permitíndose a utilización de ningunha outra clase de material durante a celebración das probas.

Tamén será obrigatorio, por razóns do COVID 19, ir provisto de mascarilla de protección. Cinco minutos antes do inicio das probas se efectuará un último chamamento. Aqueles participantes que non estiveran presentes quedarán automática e irrevocablemente excluídos.

 

 Plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local.-Persoal Laboral