Acta do Xurado do Concurso de Postais 2021-2022

En Xove, a 23 de decembro de 2021, sendo as 11:00 horas, reúnese o Xurado do Concurso de Postais de Nadal 2021-2022 organizado pola Concellería de Cultura do Concello de Xove, Xurado formado por Dº Antonio Rey Pardiño en representación da S.D. Fútbol Sala Xove, Dª Luz María Rego Araújo, en representación da ANPA Xove e Dª Élida Álvarez Rodríguez en representación do Concello de Xove, actuando como Secretario o Técnico Municipal de Cultura e Comunicación do Concello Dº Mario Eijo Barro, acordando o seguinte:

   1º.- Conceder os seguintes premios na Categoría Preescolar (3, 4 e 5 anos):sss

     1º : (Nº 37) ALMA RODRÍGUEZ FRA.

     2º : (Nº 8) RAÚL FERNÁNDEZ DUARTE.

     3º : (Nº 1) ANAIS ROMERO SUÁREZ.

   2º.- Conceder os seguintes premios na Categoría 1º e 2º de Primaria:

     1º : (Nº 9) FELIPE BASANTA DOMÍNGUEZ.

     2º : (Nº 31) ADRIÁN REGO GARCÍA.

     3º : (Nº 51) GABRIEL MIRAMONTES ATANES.

   3º.- Conceder os seguintes premios na Categoría 3º e 4º de Primaria:

     1º : (Nº 27) ÓSCAR BERTOLO CASABELLA.

     2º : (Nº 11) PAULA PÉREZ TEIJEIRA.

     3º : (Nº 10) LUKA PURRIÑOS GARCÍA.  

   4º.- Conceder os seguintes premios na Categoría 5º e 6º de Primaria:

     1º : (Nº 29) INÉS RODRÍGUEZ BERMEJO.

     2º : (Nº 57) PAULA SÁNCHEZ PERNAS.

     3º : (Nº 12) CARLOTA EIJO RODRÍGUEZ.

   5º.- Conceder os seguintes premios na Categoría 1º a 4 º de ESO:

     1º : (Nº 52) ALICIA FERNÁNDEZ VICENTE.

     2º : (Nº 18) CARLA CASABELLA PUÑAL.

     3º : (Nº 41) UXÍA GRADAILLE DURÁN

   E para que conste aos efectos oportunos, unha vez rematado o traballo de selección dos premios, asinamos a presente Acta en Xove, sendo as 12:00 horas do vintetrés de decembro de dous mil vinteún.