Proceso selectivo de 1 plaza de limpiador/ra ( personal laboral temporal )

transparent-wipe-icon-cleaning-icon-5f3482999c1dd4.3746730515972768256395OBXECTO DA CONVOCATORIA. .-O obxecto desta convocatoria é proceder a convocar o proceso selectivo para a provisión con carácter temporal mediante o concurso-oposición dunha praza de limpador/a de carácter temporal con contrato de duración determinada, que se xustifica na imposibilidade de facer fronte ás oscilacións que experimenta a actividade normal da limpeza das instalacións municipais como consecuencia do periodo de vacacións anual das traballadoras adscritas ao servizo.

.

LISTA DE ADMITIDOS E FIXACION DE LUGAR A DATA EXAME

  Se designa Tribunal de Selección y se determina como lugar, fecha y hora de celebración de las pruebas:   

Aula de Formación del Concello de Xove. .- Jueves 23 de junio de 2022.