Convocatoria de selección Brigada Contraincendios 2022

 Fáise pública a convocatoria de plazas temporais para a Brigada de Incendios por 3 meses de duración que se detallan a continuación:
Brigadista 03

Tres Prazas de Peón Forestal da Brigada de Incendios

1.- OBXECTO DA CONVOCATORIA..- O obxecto desta convocatoria é proceder a convocar o proceso selectivo para a provisión con carácter temporal mediante o concurso-oposición de tres prazas de peón forestal para a brigada de incendios que debe estar operativa durante 3 meses segundo o Convenio asinado coa Consellería do Medio Rural.

2.- CARACTERÍSTICAS DA PRAZA.

 

unha praza de Técnico - Xefe da Brigada de Incendios

 1.- OBXECTO DA CONVOCATORIA..- O obxecto desta convocatoria é proceder a convocar o proceso selectivo para a provisión con carácter temporal mediante o concurso-oposición de unha praza de Técnico - Xefe da Brigada de Incendios que debe estar operativa durante 3 meses segundo o Convenio asinado coa Consellería do Medio Rural.

2.- CARACTERÍSTICAS DA PRAZA.

Unha praza de Peón Conductor da Brigada de Incendios

1.- OBXECTO DA CONVOCATORIA. O obxecto desta convocatoria é proceder a convocar o proceso selectivo para a provisión con carácter temporal mediante o concurso-oposición de unha praza de peón condutor para a brigada de incendios que debe estar operativa durante 3 meses segundo o Convenio asinado coa Consellería do Medio Rural.

2.- CARACTERÍSTICAS DA PRAZA.

 

situación da aula de formación do concello (fronte ó centro terceira idade)