Oficial De Fontanería 2022

concurso-oposición dunha praza de oficial de fontanería como persoal laboral

bolsa-fontaneria

1.- OBXECTO DA CONVOCATORIA. .-O obxecto desta convocatoria é proceder a convocar o proceso selectivo para a provisión con carácter temporal por circunstancias da produción mediante o concurso-oposición dunha praza de oficial de fontanería como persoal laboral.

2.- CARACTERÍSTICAS DA PRAZA.