fogueiras de San Xoán para a noite do 23 ao 24 de xuño

BANDO

 DON JOSÉ DEMETRIO SALGUEIRO RAPA, Alcalde-Presidente do Concello de Xove,

FAI SABER

Vistas as recomendacións emitidas polas autoridades sanitarias en relación ao coronavirus COVID-19, o Concello de Xove decidiu tomar as seguintes medidas con respecto ás autorizacións das tradicionais fogueiras de San Xoán para a noite do 23 ao 24 de xuño:

O que se fai público para xeral coñecemento e efectos en Xove.