Fogueiras de San Pedro

DON JOSÉ DEMETRIO SALGUEIRO RAPA, Alcalde-Presidente do Concello de Xove,1-2017-03-08 13.09.10

FAI SABER: Vistas   as   instruccións   emitidas   polas   autoridades   sanitarias   en elación ao coronacirus COVID-19, o Concello de Xove decidiu tomar as seguintes medidas con respecto ás autorizacións das tradicionais fogueiras de San Pedro para a noite do 28 ao 29 de xuño: