Patinaxe sobre Xeo no Coliseum da Coruña

IMG_0023O próximo  Domingo día 21 de Febreiro vamos a  facer Patinaxe sobre Xeo no Coliseum da Coruña.

Dita  excursión vai  destinada a  tódolos  alumnos-as  da  Escola  de  Patinaxe  a partir  1º de  Primaria  que o desexen.  Os  nenos-as de 1º  deberán  ir acompañados  por un dos pais  para  poder  ir  a  excursión. O resto dos pais poderán ir   si  quedan  prazas  libres (teñen preferencia os pais de 2º , 3º , ... ) , segundo  o  orden  de entrega  da autorización   ( os  interesados deberán poñelo na folla da autorización ).

 

A entrada para os nen@s ó recinto mais a comida e o transporte corre a cargo da Asociación.

A entrada na Pista do Xeo para os pais-nais que desexen patinar son (3.-€ ) , e os que queiran comer con nos deberán avisarnos para reservarlles sitio. (PRECIO : 11.-€ )  Entregar os cartos coa autorización para mellor axilidade. (A conta xusta  por favor)

MENÚS: (Restaurante A Peneira)Embarassed

NEN@S - Sopa de cocido - Polo con patacas – Postre - Pan – Auga ou  Refresco.  ADULTOS – Caldo ou sopa – Empanada – Ternera asada – Postre – Pan –Viño ou Auga.

 

TEÑEN QUE LEVAR: Chándal da A.C.D Xove, guantes (obrigatorio), calcetíns e unha muda por si se mollan.

LEVAR MERENDA : Os que queiran.

ENTREGAR A AUTORIZACIÓN: O día 9 ou ó 11 de Febreiro  a  María José

(na Piscina).

TELÉFONOS: Rebeca (686.105917) Mª José (660.330457)

 

PROGRAMA DA EXCURSIÓN.

DÍA: Domingo día 21 de Febreiro.

HORA DE SAIDA:  As 10:00h da mañá (Centro Cívico).

HORA ENTRADA NA PISTA: 13:00h da mañá. SAIDA:14:00h aproximadamente.

COMIDA: Sobre as 14:30h.

CHEGADA A XOVE:Sobre as 19:30h da tarde aproximadamente.

------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZACIÓN

D./Dña______________________________________con DNI_________________

 

AUTORIZO Ó MEU FILL@____________________________________________

QUE CURSA_______ A PARTICIPAR NA EXCURSIÓN DA ESCOLA DE PATINAXE A CORUÑA QUE SE CELEBRARÁ O PRÓXIMO DOMINGO DÍA 21 DE FEBREIRO.

 

ACOMPAÑANTE (PAI OU NAI) :_______________________________________

 

Asdo. O pai/nai

 

patinaxe