Slider
C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Administración Local
Urbanismo
Deporte
Turismo Xove
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura

Tempo
Calendario.Lab.
C.Fiscal
Teléfonos
Horario

Tempo

El tiempo - Tutiempo.net

Calendario.Lab.

 

CALENDARIO LABORAL NO TERMO MUNICIPAL DE XOVE 2023

As festas locais en todo o Termo Municipal de Xove durante o ano 2022 son as seguintes:

---> 21 de febreiro de 2023 (Martes de Entroido)

---> 21 de agosto de 2023 (Festa Patronal  San Bartolomé de Xove)

C.Fiscal

CALENDARIO DE PAGO DE TRIBUTOS  

CERTI TRANS2

25 * CON CERTIFICADO DIXITAL DENDE O PORTAL DO CONTRIBUÍNTE DO SERVIZO PROVINCIAL DE RECADACIÓN  PÓDESE XESTIONAR OS RECIBOS, PAGOS E CAMBIOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
PORTAL DO CONTRIBUÍNTE DA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

  • Imposto Municipal de Vehículos :   Entre o 15 de abril  e o  15 de xullo  
urbanismo
  • I.B.I.: Rustica e Urbana /IAE:  ---15 de setembro a 15 de decembro-  Os recibos domiciliados cargaránse na súa conta en novembro, os que non están domiciliados enviánse ó domicilio do titular. No caso de que a primeiros de novembro non recibira no seu domicilio este recibo, non ten máis que solicitalo nas oficinas do Concello para poder efectuar o abono en ABANCA (Caixa Galicia). 

Se non ten domiciliado o pago ós recibos, estos  enviánse  DENDE O SERVIZO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN DE LUGO (Telefono 982 242728) por correo ordinario ao principio do cobro, tendo en conta que a non recepción destos documentos non exime do seu pago. En caso de non recibir os recibos de vehículos ou de IBI, tamén poderá solicitalos no Concello (982-592001) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla..-  

Teléfonos

galaxyOficina de Turismo: Avda. Diputación, s/n, 27870 Xove  Tlf: 982592632

Cuartel Guardia Civil: C/Acceso cuartel, 27870 Xove  Tlf: 982592053

Centro de Saúde: C/ Acceso cuartel, 27870 Xove Tlf: 982592424

Farmacia: C/ Camiño Real, nº 8, 27870 Xove  Tlf: 982592057

Oficina de Información Xuvenil: C/San Bartolo, 27870 Xove  Tlf: 982571816

Horario

HORARIO DE ATENCIÓN Ó PÚBLICO: De Luns a Venres: de 8.30 a 14:30

Homenaxe as primeiras asalariadas no Dia Internacional da Muller
O Concello de Xove homenaxea ás primeiras mulleres de Xove que accederon ao mercado laboral; entendido este logro como a consecución dos primeiros postos de traballo rexidos por contratos laborais e remuneracións económicas a través dun salario.
A organización dos actos de homenaxe corre a cargo da Delegación Municipal de Muller e o Departamento de Servizos Sociais que preside a Concelleira Ana Abad. O Día Internacional da Muller celébrase en todo o mundo o luns 8 de marzo, pero para favorecer unha maior participación neste acto, en Xove os actos adiántanse para o DOMINGO, 7 DE MARZO.
O Salón de Actos do Centro Cívico vai ser o lugar onde se desenvolvan os actos o 7 de marzo, comezando a partires das 17:30 horas cunha presentación a cargo do Alcalde Demetrio Salgueiro, quen vai estar acompañado pola Concelleira Ana Abad e outras autoridades, e tamén  por, e iso esperemos, moitas persoas do Concello.

Dende a Concellería enviouse unha invitación a tódalas casas do Concello animando a participar neste acto, que vai ter como eixo central a un grupo de mulleres, pioneiras no traballo asalariado no noso Concello, e que son: Dna. Carmen Basanta López e Dna. Aurea Álvarez Díaz, ambas da parroquia de Lago e traballadoras do Lavadoiro de Caolín; e a  Dna. Leonor Galdo Val e Dna. Dolores Prieto Val, as dúas da parroquia de Lago e primeiras empregadas da Baleeira de Morás. Rematado este acto de homenaxe, tódolos/as asistentes  están invitados polo Concello a  participar na IIIª Chocolatada.  
Facendo un repaso pola historia, antes da profunda industrialización que nos trouxo Alcoa (antes Alúmina-Aluminio), en Xove, aló polos anos 50 do pasado século, podemos xa falar dunha participación da muller na industria; concretamente estamos a referirnos ao Lavadoiro de Caolín de Lago, onde catro mulleres traballaron no seu proceso de envasado, cobrando 4.000 pts. ao mes, o mesmo cos homes.
Xa nos anos 60, a instalación da factoría baleeira Massó Hermanos S.A. supuxo tamén unha incorporación da muller ao proceso industrial, chegando a traballar ata 12 mulleres nesta factoría de Morás;  os soldos que percibían, orredor das 20.000 pts. ao mes, neste caso eran inferiores aos dos homes.

.histórico de noticias.

Piscina Municipal
Información Xuvenil
Escola Infantil
Medio Ambiente
Consumo
Escola de Música
Bolos
Punto Limpo