Prezo Público do Servizo de Axuda no Fogar 2010
WOA_3_Documents
Xa aprobadas as novas tarifas do Servizo de Axuda no Fogar en cumprimento co disposto na Lei de Servizos Sociais de Galicia   (Pleno Municipal de data 22 de febreiro de 2010).
Pódese consultar en formato PDF  na sección  Concello Dixital.-Regulamentos (pendente de publicar a ORDENANZA REGULAMENTADORA.)