Slider
C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Administración Local
Urbanismo
Deporte
Turismo Xove
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura

Tempo
Calendario.Lab.
C.Fiscal
Teléfonos
Horario

Tempo

El tiempo - Tutiempo.net

Calendario.Lab.

 

CALENDARIO LABORAL NO TERMO MUNICIPAL DE XOVE 2024

As festas locais en todo o Termo Municipal de Xove  son as seguintes:

---> 13 de xuño de 2024 (San Antón)

---> 2 de setembro de 2024 (Festa Patronal  San Bartolomé de Xove)

C.Fiscal

CALENDARIO DE PAGO DE TRIBUTOS  

CERTI TRANS2

25 * CON CERTIFICADO DIXITAL DENDE O PORTAL DO CONTRIBUÍNTE DO SERVIZO PROVINCIAL DE RECADACIÓN  PÓDESE XESTIONAR OS RECIBOS, PAGOS E CAMBIOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
PORTAL DO CONTRIBUÍNTE DA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

  • Imposto Municipal de Vehículos :   Entre o 15 de abril  e o  15 de xuño   (datas aproximadas)
urbanismo
  • I.B.I.: Rustica e Urbana /IAE:  ---15 de setembro a 15 de novembro- (datas aproximadas) Os recibos domiciliados cargaránse na súa conta en novembro, os que non están domiciliados enviánse ó domicilio do titular. No caso de que a primeiros de novembro non recibira no seu domicilio este recibo, non ten máis que solicitalo nas oficinas do Concello para poder efectuar o abono en ABANCA (Caixa Galicia). 

Se non ten domiciliado o pago ós recibos, estos  enviánse  DENDE O SERVIZO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN DE LUGO (Telefono 982 242728) por correo ordinario ao principio do cobro, tendo en conta que a non recepción destos documentos non exime do seu pago. En caso de non recibir os recibos de vehículos ou de IBI, tamén poderá solicitalos no Concello (982-592001) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla..-  

Teléfonos

galaxyOficina de Turismo: Avda. Diputación, s/n, 27870 Xove  Tlf: 982592632

Cuartel Guardia Civil: C/Acceso cuartel, 27870 Xove  Tlf: 982592053

Centro de Saúde: C/ Acceso cuartel, 27870 Xove Tlf: 982592424

Farmacia: C/ Camiño Real, nº 8, 27870 Xove  Tlf: 982592057

Oficina de Información Xuvenil: C/San Bartolo, 27870 Xove  Tlf: 982571816

Horario

HORARIO DE ATENCIÓN Ó PÚBLICO: De Luns a Venres: de 8.30 a 14:30

Entregados os premios Extraordinarios e as Bolsas ao Estudio.
Hoxe martes 4 de xaneiro, ás 12:00 horas no Salón de Plenos do Concello, o Alcalde de Xove Demetrio Salgueiro, acompañado da Concelleira de Servizos Sociais Ana Abad, realizou a entrega de PREMIOS EXTRAORDINARIOS FIN DE ESTUDIOS CURSO 2009-2010 e as BOLSAS AO ESTUDO CURSO 2010-2011. (pódense consultar na acta da Xunta de Goberno de 29 de decembro de 2010.  sección:Concello dixital)

 ENTREGA_DE_BECAS_EN_XOVE
En total o noso Concello invisteu 39.285´79 €uros nestes premios e bolsas, unha cantidade certamente importante, tal como suliñaba o Alcalde, tendo en conta os difíciles tempos de crise que estamos a padecer.
Os premios e bolsas repártense da seguinte maneira:
 

 

PREMIOS EXTRAORDINARIOS FIN DE ESTUDOS CURSO 2009-2010
Este ano entréganse:
2 premios a estudos universitarios (CC Políticas e CC do Deporte) con unha media de notable que recibiran un premio de 3.000,00€ cada persoa.
1 premio a unha alumna que cursou un ciclo superior con unha media de notable (600,00 €)
5 premios a estudos de Bacharelato: 1 cunha media de sobresaínte que recibirá un premio de 1.300,00 € e 4 cunha media de notable (600,00 € cada un)
En total o Concello de Xove entrega a cantidade de 10.200,00€ en concepto de premios ao estudo.
BOLSAS AO ESTUDO CURSO 2010-2011
Axudas a estudos universitarios: entrégase un total de 16 bolsas, percibindo como cantidade máxima cada solicitante 1.200,00€ en función de ingresos familiares. O Concello de xove destina a este fin un total de 17.634,14€.
Axudas para ciclos formativos para especialidades que non existan na comarca: Un total de 3 rapaces e rapazas reciben esta bolsa, que ascende a un máximo de 600,00€, segundo ingresos familiares. En total 1.516,65€.
Axudas para persoas minusválidas físicas ou psíquicas que asistan a cursos de educación especial ou a terapias de estimulación: un total de 7 familias se beneficiaron desta bolsa, sendo a contía final destinada 6.750,00€.
Axudas para a compra de material escolar (preescolar: 65,00€, Primaria e ESO: 60,00€, Bacharelato: 125,00€ e Ciclos Formativos: 125,00€). 26 familias do Concello de Xove reciben esta axuda para material. A contía final ascende a 3.185,00€
En total o Concello de Xove destinou a cantidade de 29.085,79€ en concepto de bolsas ao estudo.

.histórico de noticias.

Novo-->XeoPortal
Piscina Municipal
Información Xuvenil
Escola Infantil
Medio Ambiente
Consumo
Escola de Música
Bolos
Punto Limpo