Slider
C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Turismo Xove
Administración Local
Deporte
Urbanismo
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura

Tempo
Calendario.Lab.
C.Fiscal
Teléfonos
Horario

Tempo

El tiempo - Tutiempo.net

Calendario.Lab.

 

CALENDARIO LABORAL NO TERMO MUNICIPAL DE XOVE

As festas locais en todo o Termo Municipal de Xove durante o ano 2022 son as seguintes:

---> 1 de marzo de 2022 (Martes de Entroido)

---> 22 de agosto de 2022 (Festa Patronal  San Bartolomé de Xove)

C.Fiscal

CALENDARIO DE PAGO DE TRIBUTOS  2021

CERTI TRANS2

25 * CON CERTIFICADO DIXITAL DENDE O PORTAL DO CONTRIBUÍNTE DO SERVIZO PROVINCIAL DE RECADACIÓN  PÓDESE XESTIONAR OS RECIBOS, PAGOS E CAMBIOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
PORTAL DO CONTRIBUÍNTE DA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

  • Imposto Municipal de Vehículos :   DENDE O 15 DE abril DE 2021 Ó 15 DE xullo  DE 2021.-   
urbanismo
  • I.B.I.: Rustica e Urbana /IAE:  ---15 de setembro a 15 de decembro-  Os recibos domiciliados cargaránse na súa conta en novembro, os que non están domiciliados enviánse ó domicilio do titular. No caso de que a primeiros de novembro non recibira no seu domicilio este recibo, non ten máis que solicitalo nas oficinas do Concello para poder efectuar o abono en ABANCA (Caixa Galicia). 

Se non ten domiciliado o pago ós recibos, estos  enviánse  DENDE O SERVIZO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN DE LUGO (Telefono 982 242728) por correo ordinario ao principio do cobro, tendo en conta que a non recepción destos documentos non exime do seu pago. En caso de non recibir os recibos de vehículos ou de IBI, tamén poderá solicitalos no Concello (982-592001) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla..-  

Teléfonos

galaxyOficina de Turismo: Avda. Diputación, s/n, 27870 Xove  Tlf: 982592632

Cuartel Guardia Civil: C/Acceso cuartel, 27870 Xove  Tlf: 982592053

Centro de Saúde: C/ Acceso cuartel, 27870 Xove Tlf: 982592424

Farmacia: C/ Camiño Real, nº 8, 27870 Xove  Tlf: 982592057

Oficina de Información Xuvenil: C/San Bartolo, 27870 Xove  Tlf: 982571816

Horario

HORARIO DE ATENCIÓN Ó PÚBLICO: De Luns a Venres: de 8.30 a 14:30

Concurso Fotografía Medioambiental 2020

Acta do xurado do VII Concurso de Fotografía Medioambiental “Xove, A Súa Costa e o Seu Mar”

    En Xove, a 1 de outubro de dous mil vinte, sendo as 12:00 horas, reúnese no despacho do Técnico Municipal de Cultura o Xurado do VII Concurso de Fotografía Medioambiental “Xove, a súa costa e o seu mar” organizado pola Concellería de Cultura do Concello de Xove, Xurado formado polos fotógrafos xovenses Dº Santos Cordovilla Rodríguez e Dº Guillermo de Pazos Sánchez do Colectivo de Fotógrafos de Xove, e o fotógrafo e pintor Dº Enrique Toral Orbea, actuando como Secretario o Técnico Municipal de Cultura e Comunicación do Concello Dº Mario Eijo Barro.

   Procedemento de avaliación:

   Antes de comezar a avaliación das distintas fotografías presentadas, o Secretario procedeu a numerar polo exterior os sobres presentados, realizando unha correlación en orde ao seu rexistro de entrada no Concello. De seguido, o Secretario foi abrindo os sobres, un por un, comezando polo nº 1 e seguindo a correlación anterior. A continuación, os membros do xurado foron visionando e avaliando as fotografías dos traballos presentados na orde citada. Unha vez que o xurado tivo decidido cales foron as fotografías merecedores dos premios convocados, por parte do Secretario, e tendo en conta as “fichas de autoría”, procedeuse a porlle nome aos autores/as das fotografías premiadas.

1º premio -  COÍDO - Emilio Pérez Vázaquez2

   Rematado o proceso de avaliación, o Xurado acorda conceder os seguintes premios:

Premiados:

  • Primeiro premio de 120 €uros: Dº EMILIO PÉREZ VÁZQUEZ coa obra “COÍDO“.
  • Segundo premio de 100 €uros: Dº PABLO FERNÁNDEZ FRÁ coa obra “ENERXÍA LIMPIA“.
  • Terceiro premio de 90 €uros: Dº ANTONIO HERRERA HUERTA coa obra “RAMPA DE LA BALLENERA“.
  • Cuarto premio de 75 €uros: Dº GERMÁN PALEO NAVARRO, coa obra “CABO MORÁS“.
  • Quinto premio de 65 €uros: Dº JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, coa obra “ XUNTOS“.

   E para que conste aos efectos oportunos, unha vez rematado o traballo de selección dos premios, asinamos a presente Acta en Xove, sendo as 14:00 horas do un de outubro de dous mil vinte.

.histórico de noticias.

Piscina Municipal
Información Xuvenil
Escola Infantil
Medio Ambiente
Consumo
Escola de Música
Bolos
Punto Limpo