Convocatoria 1 plaza persoal Enfermería (interino)

Por Resolución de Alcaldía aprobáronse a Bases regulamentadoras do procedemento de selección para a provisión de unha (1) praza de Auxiliar de Enfermería como persoal laboral interino