XUSTIFICACIÓN REACTIVA XOVE 2020

Informamos que aquelas empresas que percibiron a a axuda REACTIVA XOVE 2020 e que xa fai 6 meses que así llelo notificaron, deben presentar a súa XUSTIFICACIÓN

Que debo presentar?

A persoa beneficiaria deberá presentar no mes sétimo a contar a partir do día seguinte da notificación da axuda

Onde e como debo facelo?